Vi søker prosjektleder med spisskompetanse på offentlig plan

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å lede planleggingen av framtidens jernbaneprosjekter? 

Vi søker etter en prosjektleder som kan mye om offentlig plan. Sammen med oss vil du være med å lede gode og effektive jernbaneprosjekter og du vil bidra til at prosjektene gjennomføres til rett tid og kvalitet innenfor budsjett. Planavdelingen har ansvaret for å planlegge noen av jernbanens viktigste prosjekter i hele Norge. Vi er 60 medarbeidere fordelt på 3 seksjoner som har kompetanse innen forvaltning, planlegging og prosjektledelse. Våre hovedoppgaver er å sikre effektiv planproduksjon fra utredning til og med detaljplaner og å forvalte jernbanens arealinteresser i forhold til eksterne aktører. Planavdelingen har en prosjektportefølje på nærmere 50 prosjekter til er verdi av nærmere 40 mrd

Stillingen er plassert i seksjon for Planprosjekt Trondheim og rapporterer til seksjonsleder. Stasjoneringssted er Trondheim

Arbeidsoppgaver

 • Gjennom god prosjektledelse utvikle gode knutepunkt, terminaler, stasjoner, hensettingsanlegg og kryssingsspor
 • Gjennomføre kontrakter, herunder sikkerhet, økonomi, omdømme, kvalitet og framdrift
 • Sikre at lover, forskrifter og standarder som berører aktiviteter i prosjektet etterfølges, herunder RAMS, SHA og HMS
 • Følge opp prosjektdeltagere og evt andre prosjektledere
 • Bidra til faglig utvikling og kontinuerlig forbedring av prosjektlederrollen i seksjonen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet/høyskole innen relevante fagområder. For søkere med lang og relevant erfaring vil utdanningskravet kunne fravikes.
 • Krav til kompetanse og erfaring som prosjektleder/prosjekteringsleder
 • God kjennskap til gjeldende regelverk, spesielt plan og bygningsloven
 • God og relevant erfaring fra planlegging og/eller prosjektering av samferdselsprosjekter
 • Kjennskap til offentlig anskaffelser og oppbygging av kontrakter
 • Ønskelig med kunnskap om planlegging og prosjektering eller arealplanlegging

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en selvstendig, strukturert og nøyaktig person med gode samarbeids og kommunikasjonegenskaper.
 • Du er sterkt motivert for å jobbe med prosjekter og må trives både med teamarbeid samtidig som du også jobber selvstendig. Du må kunne arbeide med flere parallelle prosesser, være målrettet og resultatorientert.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt i vurderingen.
 • Vi legger også vekt på lojalitet i forhold til Bane NOR sine etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

Du vil bli en del et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte. Vi har mange prosjekter med stor aktivitet og den store satsingen på jernbane er inspirerende.

I tillegg kan vi tilby:

 • et godt arbeidsmiljø
 • gode utviklingsmuligheter
 • for tiden personalbillett på tog
 • fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Ingunn Skaufel
Telefonnummer: +4793496585

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon