Vi søker prosjekteringsleder konstruksjoner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi skaper fremtidens jernbane - vil du være med?

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største  prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, trafikksikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. Prosjektet knytter øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med i underkant av en time.

Som prosjekteringsleder vil du være sentral i forhold til prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for konstruksjonene og godkjenningen av dem. All prosjektering vil foregå modellbasert. Du vil ha det daglige ansvaret for å lede prosjekteringsprosessen for konstruksjoner.

Stillingen rapporterer til Prosjektsjef.

Arbeidssted er Sandvika i sentralt beliggende og moderne lokaler.

Arbeidsoppgaver

Ansvarlig for prosjektering og teknisk godkjenning av konstruksjoner Bistå med valg og forankring av tekniske løsninger og bistå i evalueringen av entreprenørene sine tilbudUtarbeide tekniske utredninger, eller funksjons-/ytelsesbeskrivelserAnsvar for koordinering mot tilgrensende parseller og fagområder. Sørge for god kommunikasjon og koordinering mellom alle involverte.Bistå prosjektsjef/-leder med økonomistyring og i vurderingen av avvik og endringsarbeider Oppfølgning av kvalitet, fremdrift og økonomi hos rådgiverUtarbeide kvalitetsplan for prosjekteringen Bistå i utarbeidelse av SHA- og miljøplan

Ønskede kvalifikasjoner

Utdanning som sivilingeniør, ingeniør fra konstruksjonsfag eller tilsvarendeMinimum tre års erfaring fra prosjekt i byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørErfaring fra tverrfaglig prosjektering av jernbaneanlegg eller samferdselsanlegg er en fordelErfaring fra oppfølging av prosjekteringskontrakter er en fordel Erfaring fra totalentrepriser er en fordel

Personlige egenskaper

Du er interessert i samferdselsprosjekter, og ønsker bidra til gode og helhetlige løsningerDu samarbeider og kommuniserer godt internt i prosjektet og med andre relevante aktørerDu er strukturert med evne til å planlegge arbeideneNorsk er arbeidsspråk i våre prosjekter og du må derfor kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntligVi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende  

Vi tilbyr

Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekstEt godt arbeidsmiljø i nye lokaler med dyktige kolleger og fagmiljøerBetalt overtid og fleksible arbeidsordningerGode pensjonsordningerPersonalbillett med VY’s togI forbindelse med rekrutteringen vil det bli utført en bakgrunnssjekk av Semac for å verifisere dokumenter og øvrige opplysninger som fremlegges i ansettelsesprosessen

Kontaktpersoner

Gørild Malm Kristiansen
Prosjektsjef
E-postadresse: krigor@banenor.no
Telefonnummer: 91 62 36 28
Inger Lise Ullnæss
Prosjekteringsleder konstruksjon
E-postadresse: ulling@banenor.no
Telefonnummer: 47 24 03 76

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger