Vi søker prosjektdirektør

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Målet med eiendomsutviklingen er å skape gode kollektivknutepunkt til glede for kollektivreisende og samtidig bidra til inntjening for Bane NOR-konsernet. Prosjektavdelingen har ansvar for eiendomsutvikling, og består av 22 engasjerte eiendomsutviklere. Bane NOR Eiendoms eiendomsutvikling dekker hele verdikjeden – fra tidlig fase til gjennomføring, og arealformålene spenner fra kontor, hotell, bolig, handel til formålsbygg med jernbaneformål.

Som følge av økende aktivitet i området, søkes det etter prosjektdirektør som er en nyopprettet stilling. Som prosjektdirektør vil du spille en meget sentral rolle i realisering av Bane NOR Eiendoms utviklingsprosjekter i Trøndelag og Nordland, og spesifikt Trondheimsområdet. Bane NOR Eiendom har store eiendommer i samtlige byer med togstasjon. Mange av våre prosjekter utvikles i egen regi, men vi samarbeider også tett med andre eiendomsaktører i single-purpose selskaper der dette er hensiktsmessig. For å lykkes i stillingen må du være kommersielt anlagt, være en utpreget lagspiller og ha stor gjennomføringskraft. Nettverk og evne til å skape gode relasjoner er viktig. Din teft for å skape forretningsmessige resultater og erfaring fra gjennomføring av eiendomsutviklingsprosjekter vil være avgjørende.

Stillingen rapporterer til direktør prosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for gjennomføring
 • Koordinere prosesser fra utvikling til investeringsbeslutning i samspill med andre partnere og interne ressurser
 • Resultatansvar for økonomi, kvalitet, fremdrift og SHA i alle prosjektets faser
 • Ansvarlig for gjennomføring av byggeprosjekter
 • Personalansvar og medlem av ledergruppe

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du bør ha høyere relevant utdanning og solid erfaring fra prosjektledelse.
 • Relevante erfaringsområder kan være eiendomsutvikling fra byggherresiden, prosjektledelse og økonomistyring av utviklingsprosjekter, prosjektledelse fra eiendomsprosjekter generelt, eller en kombinasjon av alt dette.
 • God kompetanse innen eiendomsutvikling
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Du har god markedsforståelse og blikk for de kommersielt gode løsningene
 • Du er teamorientert og har meget god evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner og bygge nettverk eksternt og internt
 • Du har forståelse for politiske beslutningsprosesser, og trives med dialogen med ulike interessenter
 • Du har et sterkt nettverk innenfor eiendom
 • Du har sterk gjennomføringsevne og systematisk arbeidsstil
 • Du identifiserer deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i et profesjonelt, uformelt og engasjert miljø
 • En hverdag med utfordrende, komplekse og sentrumsnære eiendomsutviklingsprosjekter
 • der resultatet av ditt arbeid vil bety noe for mange mennesker
 • Stor grad av frihet under ansvar og konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter.
 • Store påvirkningsmuligheter på sluttproduktet

Kontaktpersoner

Aleksander Rybråten Hagen
Visindi
Telefonnummer: (+47) 452 22 810
Jenny Homme
Visindi
Telefonnummer: (+47) 916 56 102
Patrick Gjønnes
Visindi
Telefonnummer: (+47) 410 420 63

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon