Vi søker planleggingsledere - Bodø/Tromsø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Plan- og prosjekteringsseksjonen har et attraktivt og tverrfaglig planleggingsmiljø. Vi utarbeider kommunedelplaner og reguleringsplaner, og utformer konkurransegrunnlag for bygging av veganlegg i hele regionen. Prosjektene ved seksjonen omfatter alt fra store veganlegg og bygateprosjekter til gang-/sykkelveger og trafikksikkerhetstiltak.

Vi har nå ledig stilling som planleggingsleder ved plan- og prosjekteringsseksjonen i ressursavdelingen. Arbeidssted vil være Bodø/Tromsø. Vi ber deg presisere i søknaden hvor du ønsker arbeidssted.

Arbeidsoppgaver

Planleggingsleder har det daglige ansvaret for å lede og styre plan-  prosjekteringsprosessen.

Oppgavene defineres av prosjektlederen og innebærer

 • Styring og ledelse av vegprosjekter (framdrift, ressursbruk, kvalitetssikring)
 • Lede arbeid i egen prosjektgruppe
 • Gjennomføre planprosesser iht. plan- og bygningsloven
 • Utarbeide planbeskrivelse og planbestemmelser
 • Organisere og lede folkemøter
 • Sikre intern og ekstern medvirkning i planprosessene
 • Kontakt med andre myndigheter og interessegrupper
 • Være ansvarlig for informasjonsoverføring mellom faser, herunder YM (ytre miljø) og SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø).
 • Rapportere til prosjektleder

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning, min. 3-årig bachelor innen ingeniør- og eller planfag.
 • Gode kunnskaper om formelle planprosesser iht. plan- og bygningsloven
 • Erfaring fra planlegging og/eller prosjektledelse fra offentlig eller privat sektor
 • Erfaring med veg- og arealplanlegging
 • Erfaring med prosjektstyring og –ledelse
 • Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi vektlegger også

 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig
 • Vilje til å jobbe utadrettet mot samarbeidspartnere
 • Evne til å oppnå resultater og holde framdrift
 • Evne til å styre, koordinere og samordne ulike bidrag i planprosjektene
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne - arbeidsspråk er norsk
 • Stort engasjement og faglig utvikling
 • Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • God pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll
 • Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Svein Ersvik
Seksjonsleder
Telefonnummer: 909 39 171
Tone Hugstmyr
seksjonsleder
Telefonnummer: 901 77 312

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger