Vi søker planleggere og planleggingsledere til våre prosjekter

Stillingsbeskrivelse

Vi er i sterk vekst med økt oppdragsmengde og med flere nye og utfordrende prosjekter for blant annet Nye Veier, Bane Nor og Statens Vegvesen rundt om i hele landet. For å håndtere dette og videre befeste vår posisjon i markedet som en av landets ledende og foretrukne entreprenører vil vi nå styrke vår organisasjon ytterligere.


Vi bygger fremtiden – vil du være med?


Vi søker Planleggere og Planleggingsledere til våre prosjekter
Som Planlegger hos oss vil du få utfordrende arbeidsoppgaver og prosjekter der du vil være med på å sette din signatur på store utbygginger av samfunnsnyttig infrastruktur landet over. Her vil du jobbe i tett samarbeide med prosjekt- og anleggsledelsen og sørge for at prosjektene tar riktige grep til riktig tid.


Aktuelle Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for utarbeidelse, revidering og oppfølging av prosjektets fremdriftsplaner
 • Være sentral innen produksjonsplanlegging og optimalisering på prosjektet i samarbeid med øvrig ledelse
 • Sørge for et godt plangrunnlag og oppfølging av tekniske avklaringer på prosjekt
 • Planlegge endrings- og tilleggsarbeider
 • Ansvarlig for prosjektets fremdriftsrapportering
 • Deltagelse inn mot vår tilbuds- og prosjektutviklingsavdeling
 • Rollen som planlegger kan kombineres med andre fag/oppgaver etter kandidatens interesser og prosjektenes behov.


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdannelse
 • Erfaring fra anlegg eller annen relevant erfaring fra tverrfaglige prosjekter
 • Erfaring med bruk av planleggingsverktøy som f.eks. MS Project, DynaRoad, Tilos og Plancon Planner 
 • Ha stor arbeidskapasitet og er vant til å overholde tidsfrister

For å trives hos oss bør du også være fremoverlent, lærevillig, positiv og engasjert. Du må ha gode relasjonsbyggende egenskaper og må kunne formulere deg godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig. Det er viktig å være endringsvillig og fleksibel, samt se løsninger fremfor utfordringer.


Vi tilbyr:

 • En spennende stilling i et selskap i vekst
 • Aktiv tilstedeværelse på ett eller flere av våre prosjekter
 • Stor faglig utfoldelse og påvirkningsmuligheter i et uformelt og godt arbeidsmiljø 
 • Inkluderende beslutningsprosesser og korte beslutningslinjer
 • Et faglig godt miljø med uformelle og hyggelige kollegaer
 • Konkurransedyktig betingelser som inkluderer å ta del i selskapets aksjeprogram

Vi legger stor vekt på å skape et trygt og inspirerende arbeidsmiljø, hvor våre ansatte gis muligheter til personlig utvikling og karriere. Vi dyrker et fellesskap hvor stolthet er et nøkkelord. Stolthet over å være en del av Hæhre-kraften, og stolthet av å bidra til verdiskapning både for bedriften og samfunnet.

Søknadsfrist 20.09.19. For spørsmål vedrørende stillingen kontakt vår Fagleder for Planleggere Geir Haaland tlf 977 64 114 evt. HR Sjef Martin Melander på tlf. 941 92 575. Ytterligere informasjon om Hæhre Entreprenør AS finner du på www.akh.no.

Kontaktpersoner

Geir Haaland
Fagleder for Planleggere
E-postadresse: geir.haaland@akh.no
Telefonnummer: 977 64 114
Martin Melander
HR Sjef
E-postadresse: martin.melander@akh.no
Mobil: 941 92 575

Hvem er Hæhre Entreprenør AS?

Hæhre Entreprenør er en av Norges største anleggsentreprenører med hovedfokus på store samferdselsprosjekter, kraftutbygging og andre større anleggsprosjekter hvor vi kan utnytte vår unike kompetanse og erfaring. Vi håndterer hele spekteret av kontraktsformer fra totalentrepriser, samspillkontrakter og konkurransepreget dialog til tradisjonelle hovedentrepriser. Ingen oppgave er for spesiell- ingen oppgave er for utfordrende!