Vi søker nyutdannet strategisk rådgiver til eiendomsavdelingen

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bli med på å skape merverdi i statlig eiendomsforvaltning! 

For at vi i Statsbygg skal kunne utvikle den eksisterende eiendomsporteføljen vår til å bli så funksjonell som mulig, trenger vi oppdaterte fakta og kunnskap om alle sider rundt våre leietakere. Vi trenger også å passe på at interne prosesser, beslutningsgrunnlag og systemer støtter opp under våre strategiske mål om blant annet effektive arealer som gir merverdi for både brukere og samfunnet for øvrig.  

Vi ser etter deg som ønsker å være en sentral deltaker i dette strategiske arbeidet. Stillingen er plassert i eiendomsavdelingens strategiske stab, som i dag har 6 ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå sektorene i avdelingen for eiendomsforvaltning- og utvikling med å heve kompetansen om våre leietakere og sektorene
 • Innhente, vedlikeholde og analysere informasjon til våre sektoranalyser og porteføljeanalyser som skal danne grunnlag for gode, langsiktige beslutninger
 • Utarbeide sektoranalyser i samarbeid med andre avdelinger i Statsbygg
 • Skaffe oversikter over trender og utviklingstrekk nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til kunnskapsdeling og kompetanseheving i Statsbygg generelt og de ulike sektorene spesielt
 • Være en pådriver i kvalitetsarbeidet i avdelingen
 • Delta i arbeidet med vedlikehold og utvikling av eiendomsforvaltningens støttesystemer

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen relevante fagområder, som f.eks. økonomi, samfunnsøkonomi, samfunnsvitenskap eller eiendomsfag
 • Gode analytiske evner
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner på norsk
 • Grunnleggende kompetanse innenfor alminnelig brukte datasystemer som Excel, Power Point etc.

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrig, analytisk og strukturert
 • Lærelysten
 • Initiativtaker som kan se nye løsninger
 • God til å kommunisere og glad i å samarbeide også utenfor eget fagfelt
 • God arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være med å forme og utvikle egen stilling i en innovativ og modig organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Moderne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og innendørs sykkelparkering
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger
 • Stillingen avlønnes til kr 530 000 i året

Kontaktpersoner

Jorunn Braaten Sehlmann
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: +47 970 37 397

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger