Vi søker ny teknisk rådgiver for Office365 og SharePoint

Teknisk SharePointrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) skal styrke sitt miljø innen Office365 og SharePoint. Det er et pågående arbeid for å bygge opp under gode arbeidsformer og effektive arbeidsprosesser i departementsfelleskapet. Vil du være med å forbedre vårt lokale SharePointmiljø og SharePoint Online delen av vår Office365-løsning?

Vi søker deg som har inngående teknisk kunnskap om SharePoint on-prem og skytjenester. Du har erfaring med SharePointløsninger og evner å viderutvikle systemene sammen med resten av teamet.

Du får jobbe med

 • Være bindeledd mellom funksjonell side og drift
 • Planlegge og ivareta utrulling av nye versjoner.
 • Være SCRUM-master for dev-team
 • Teknisk støtte for teamet
 • Feilsøking på løsningene
 • Bidra til planlegging av SharePoint og Office365
 • Prosjektdeltagelse
 • Etablering av testplaner og testing
 • 3. linje brukerstøtte
 • Dokumentere endringer og konfigurasjon

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse
 • Kompetanse og praktisk erfaring med Microsoft SharePoint, SharePoint online og Office365
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • God kompetanse på SharePoint On-prem og systemene rundt (SQL, Win Srv)
 • God kompetanse på SharePoint Online og Office365 generelt
 • Kjennskap til MIM-server
 • Erfaring med Office Online Server
 • Erfaring med Workflow Manager
 • Kunne lese, forstå og skrive PowerShell script
 • Kjennskap til PNP-rammeverket
 • Grunnleggende forståelse for oppbyggingen av kode

Personlige egenskaper:

Vi søker en person som er leveranseorientert, god til å bygge relasjoner og samhandler på en løsningsorientert måte. Du er faglig engasjert, har integritet og gjennomslagskraft. Videre er du god til å drive prosesser, har oversikt og jobber målrettet.

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. I DSS er det et godt arbeidsmiljø, du får gode kollegaer og utviklingsmuligheter. Som statlig etat er DSS underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ryddige arbeids-og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter. Pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe hos DSS her

Lønn: Stillingen lønnes som rådgiver ( 1434 ) i lønnspenn 563 700 - 655 400 (tilsvarende ltr 63-71 ) eller som seniorrådgiver ( 1364 ) i lønnspenn 605 500 -765 100 ( tilsvarende ltr 67-78 ) Lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til innskudd til Statens pensjonskasse.

Klarering: Tilsetting skjer under forutsetning at søker blir sikkerhetsklarert på nivå KONFIDENSIELT

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøre vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

DSS samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

DSS jobber for et inkluderende arbeidsliv og våre medarbeidere gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Vi oppfordrer deg som har den riktige kompetansen til å søke jobb hos oss. Dersom den best kvalifiserte søkeren har behov for tilrettelegging forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Dersom du oppgir opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

Kontaktpersoner

Ken Aksel Kristoffersen
Kontorsjef

Hvem er Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)?

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er hovedleverandør av sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasilitetstjenester for regjeringen og departementene. Våre verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca. 700 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.