Vi søker ny prosjektstyrer for RATIO arkitekter AS

Prosjektstyrer

RATIO arkitekter AS er et kontor i vekst og har for tiden flere store oppdrag innenfor offentlig sektor. Omfanget av og kompleksiteten i våre prosjektoppgaver krever økt kompetanse innenfor rapportering, økonomistyring og kontraktsoppfølging. I den forbindelse søker vi etter en dyktig og engasjert prosjektstyrer.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

RATIO arkitekter er et kontor i endring, og har høsten 2019 ansatt en ny daglig leder med særskilt ansvar for den videre utviklingen av kontoret.

Vi søker nå etter en dyktig prosjektstyrer til en kombinert prosjektrettet (50%) og administrativ (50%) stilling: 

1. Arbeidsoppgaver prosjektstyrer, Livsvitenskapsbygget (50%)

Den prosjektrettede delen av stillingen er som prosjektstyrer for Livsvitenskapsbygget.

Livsvitenskapsbygget vil etter planen bli Norges største enkeltstående universitetsbygg. Prosjektet er i oppstart av detaljprosjekteringsfasen, som varer frem til medio 2021. Dette er et ambisiøst prosjekt med LEAN som prosessmodell og involvering av entreprenør i tidligfase. Det er høy grad av læring i prosjektet, både for kontoret og for den enkelte medarbeider. For ytterligere informasjon om Livsvitenskapsbygget, se:

http://www.ratioark.no/no/prosjekt/101

https://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/UiO-Livsvitenskap/

RATIO arkitekter har PGL-rollen (prosjekteringsgruppeleder) for Livsvitenskapsbygget. Stillingen som prosjektstyrer vil inngå i PGL-teamet, med ansvar for følgende oppgaver:

 •  Timebudsjett: Oppsett, oppfølging og revisjoner
 • Kostnadsbudsjett: Oppsett, oppfølging og revisjoner
 • Månedsrapportering: Innhente medgåtte timer og kostnader, klargjøre faktureringsgrunnlag, fremdriftsstatus, samt utarbeide tekst- og kostnadsrapport
 • Endringsstyring: Implementering i timeoppsett og i kostnadsoppsett, oppfølging av budsjett
 • Kvalitetssikring: Oppfølging og utvikling av rutiner og systemer
 • Kontraktsoppfølging: Oppfølging av kontrakter, herunder underrådgiverkontrakter
 • Fremdriftsstyring: Vedlikehold av planverk og registrere status/tjente timer

2. Arbeidsoppgaver prosjektstyrer, administrativ del (50%)

Den administrative delen av stillingen er som prosjektstyrer for RATIOs prosjektportefølje.

Prosjektstyrer vil ha et overordnet ansvar for etablering og vedlikehold av planer og systemer for styring av fremdrift, bemanning, kvantiteter og kostnader i forbindelse med gjennomføring av RATIOs prosjekter.  Videre skal prosjektstyrer sikre forutsigbarhet og sørge for gode analyser, slik at beslutninger blir fattet på et riktig faktagrunnlag.

Prosjektstyrer vil inngå i et administrativt team på kontoret, som fungerer som prosjektstøtte for RATIOs prosjektledere. I dette teamet inngår bl.a økonomistyring, BIM, KS, og miljøoppfølging.  Prosjektstøtte-teamet skal utvikle strategier, maler og prosedyrer for sitt respektive fagfelt, samt bistå prosjektlederne i utvikling og oppfølging av prosjektene.

Prosjektstyrers administrative oppgaver vil primært omfatte følgende aktiviteter:

 • Vedlikeholde og videreutvikle RATIOs systemer og rutiner for prosjektstyring
 • Kontraktsoppfølging av RATIOs prosjektportefølje: Følge opp avtaler og kontrakt ift endringer og avvik, samt ha kontakt med advokat og forsikringsselskap om kontraktuelle forhold
 • Økonomioppfølging av RATIOs prosjektportefølje: Oppfølging av fastpriskontrakter og tillegg ift endringer
 • Fremdriftsoppfølging av RATIOs prosjektportefølje
 • Utarbeide og vedlikeholde endrings- og avvikslister for hver enkelt kontrakt. 
 • Ansvarlig for vedlikehold av PA-bok knyttet til hver enkelt kontrakt sammen med oppdragsansvarlig. 
 • Følge opp prisjustering av kontrakter i samarbeid med økonomiansvarlig. 

Prosjektstyrer rapporterer til daglig leder. 

Kontorarbeidsplass vil være på Skøyen og på prosjektkontor ved Forskningsparken.  

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis ingeniør- eller økonomiutdannelse - dvs sivilingeniør / ingeniør eller siviløkonom/økonom. Relevant god/lang erfaring kan kompensere for formell utdanning. 
 • Minimum 3-5 års erfaring med prosjektstyring fra byggherreorganisasjon, rådgiver- eller entreprenørbransjen
 • Inngående kjennskap til verktøy, systemer og prosedyrer innenfor budsjettering, kostnadsstyring og fremdriftsstyring av store prosjekter
 • Kunnskap om anskaffelser innen ulike kontraktsformer
 • God forståelse for BA-prosjekter, forretning og kontrakt

Personlige egenskaper

 • Trives med utfordrende oppgaver
 • Liker teamarbeid og evner å samarbeide på en smidig måte
 • Selvstendig og systematisk med gode kommunikasjonsevner (muntlig og skriftlig)
 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med en stor og omfattende prosjektportefølje
 • Hyggelig arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 •  Konkurransedyktige lønnsytelser, arbeidsbetingelser, forsikringsordninger m.m.
 • Et svært godt sosialt miljø

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder, Solveig Dahl Grue, på mobil: 93 64 62 60 eller e-post solveig.dahl.grue@ratioark.no. 

Kontaktpersoner

Solveig Dahl Grue
daglig leder
Telefonnummer: 936 46 260

Hvem er RATIO arkitekter AS ?

RATIO arkitekter er i dag et kontor med 60 ansatte – bestående av arkitekter, interiørarkitekter, bygningskonstruktører, BIM-arkitekter og administrasjon/ledelse. Vi har for tiden mange prosjekter innenfor helse, kultur og utdanning - bl.a Livsvitenskapsbygget (UiO/Statsbygg), rehabiliteringen av Nationaltheatret (Statsbygg), Nye Drammen Sykehus (Sykehusbygg), utvidelse av Martina Hansens Hospital og nybygg for Brønnøysundregistrene. RATIO arkitekter har gjennom årene bygget opp betydelig kompetanse innenfor arkitekturprosjektering av komplekse bygg, programmering og brukerprosesser, tverrfaglig prosjekteringsledelse og miljøprosjektering.