Vi søker ny medarbeider til Tilsynsseksjonen

Rådgiver/ingeniør

Stillingsbeskrivelse

Godkjenning- og tilsynsorgan

Tilsynsseksjonen i Trafikant og kjøretøyavdelingen i Region nord søker etter ny medarbeider. Statens vegvesen har en viktig rolle som godkjenning- og tilsynsorgan overfor trafikkskoler, bilverksteder og kontrollorgan for å øke trafikksikkerheten, samt for å sikre at konkurransen skjer på like vilkår og at forbrukerne sine rettigheter blir ivaretatt.

Vi har nå behov for en dyktig fagperson til arbeidet med godkjenning og tilsyn med trafikkskoler/kursarrangør. Medarbeideren skal jobbe for hele regionen og det må derfor påregnes en del reisevirksomhet. Kontorsted er Alta.

Arbeidsoppgaver

Er du den rette vil vi kunne tilby varierte og spennende arbeidsoppgaver. Oppgavene vil i hovedsak være godkjenning og tilsyn med trafikkskoler. En viktig oppgave innen tilsynsarbeidet er å gi informasjon og rettledning til trafikkskolene. I stillingen inngår også oppgaver knyttet til den faglige utviklingen av tilsynsmetodikken.

Kvalifikasjoner

 • Minimum tre år relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole innen pedagogikk eller annen relevant utdanning innen fagområdet (herunder tidligere Statens trafikklærerskole). For kandidater med sterk og allsidig praksis fra fagområdet og gode personlige egenskaper, kan kravet til utdanning fravikes.
 • Det er ønskelig med erfaring som trafikklærer og faglig leder
 • Søker må ha minimum førerkort klasse B, og tilfredsstille helsekravet til førerkort klasse D
 • Det er en ønskelig med kompetanse for tyngre kjøretøy eller MC
 • Det er en ønskelig med erfaring innenfor revisjonsarbeid/kvalitetsarbeid
 • Ingen habilitets messige begrensninger i forhold til oppgaveutførelsen. Det vil blant annet innebære at en selv ikke kan jobbe ved, eller ha eierinteresser i noen av tilsynsobjektene

Vi vil også legge vekt på at du:

 • Kan arbeide systematisk og strukturert
 • Har analytiske evner
 • Kan arbeide selvstendig og i team
 • Er god til å kommunisere, både skriftlig og muntlig
 • Har pågangsmot og godt humør
 • Gode datakunnskaper
 • Innsikt i relevant regelverk, herunder også forvaltningsrettslige regler som er styrende for saksbehandling
 •  Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning.
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering.
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse.
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll.

Generell info

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. For stillingen gjelder en prøvetid på seks måneder.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at attester og vitnemål legges ved din søknad.

Kontaktpersoner

Ingunn Foslund
Seksjonsleder
Telefonnummer: 971 37 721

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger