Vi søker ny leder til seksjon Kompetanse!

Leder Kompetanse

Stillingsbeskrivelse

Kompetanse 

Kompetanse er en seksjon i avdeling HR og utvikling i divisjon Fellesfunksjoner. Seksjonen har 7 medarbeidere fordelt på flere lokasjoner. Seksjonen er etatens ekspertisesenter for rådgivning, planlegging og gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak i Statens vegvesen.

Ansvar og arbeidsoppgaverSeksjonens sentrale oppgaver er å identifisere behov for kompetanseutvikling i organisasjonen og utvikle opplæringstiltak som dekker behovet. Vi tilbyr pedagogisk støtte og rådgivning og bidrar med å utarbeide og gjennomføre kompetanseutviklingstiltak i samarbeid med fagmiljøer i etaten. Vi jobber for å effektivisere kompetansearbeidet i etaten, ved digitalisering, smidige læringsprosesser og samarbeid på tvers av divisjonene. Vi samarbeider med universitet og høyskoler for å sikre kompetanse til samferdselssektoren i fremtiden.

Som leder for seksjonen vil du ha ansvaret for å lede arbeidet i enheten. Du har ansvar for faglig oppfølging og utvikling av egen enhet og medarbeiderne. Stillingen inngår i avdelingens ledergruppe. 

Kvalifikasjoner 
 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole på masternivå. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring med og god kjennskap til strategisk kompetanseutvikling
 • Fordel med erfaring fra ledelse med personalansvar
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Videre er det en fordel om du har erfaring med fjernledelse og prosjektarbeid. Erfaring fra offentlig forvaltning vil bli vektlagt.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Dette ønsker vi oss

Vi ser etter en trygg leder som har evnen til å lede på en tydelig og utviklende måte. Vi ønsker at du evner balansen mellom operativt og strategisk arbeid, mellom fag og forvaltning og mellom arbeid og fritid – både for medarbeiderne dine og deg selv.

I statens vegvesen ønsker vi å være profesjonelle, fremtidsrettede og inkluderende. Som leder av seksjonen er det viktig at du

 • evner å arbeide strategisk samtidig som du er praktisk og løsningsorientert
 • er god på planlegging og tar ansvar
 • kommuniserer og samhandler godt og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke
 • jobber målrettet for at Statens vegvesen skal være imøtekommende, ha omtanke for omgivelsene og være tilgjengelig

Alle ledere i Statens vegvesen må ta ansvar for å utvikle sine medarbeidere og seg selv, og være bevisst på at de er rollemodeller og kulturskapere.

Vi tilbyr også disse godene: 
 • introduksjonsprogram og mentorordning
 • egne lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig påfyll
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Trivelig arbeidsmiljø

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Annen informasjon

Vil du vite mer om stillingen, kan du kontakte Avdelingsdirektør Berit Ørslien, tlf. 926 60 336

 

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste, jf. Offl. §25. Du vil bli varslet om dette. 

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger