Vi søker ny leder for vannbehandlingsanleggene i Oslo

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Norges største kompetansemiljø i vannbransjen søker ny leder for vannbehandlingsanleggene i Oslo. Seksjon vannbehandling i Vann- og avløpsetaten ivaretar drift, vedlikehold og utvikling av vannbehandlingsanleggene på Oset og Skullerud. Seksjonen består av 23 kompetente medarbeider som alle jobber på anleggene. Du vil ha personalansvar for to funksjonsledere og en stab på fem medarbeidere. Seksjonen arbeider tett sammen med de andre enhetene i drift, og med etatens prosjektenhet for planlegging og gjennomføring av investeringsprogrammet. Årlig driftsbudsjett er på 67 mill. kroner, og i 2019 skal det investeres 532 mill. kroner i fornyelse/nyanlegg på vannbehandlingsanleggene. 

Seksjonen står i spennende utfordringer med optimalisering og effektivisering i driften og mange store investeringsprosjekter, som krever et tungt engasjement fra seksjonen medarbeidere. Reservevannutbyggingen vil også kreve bred deltakelse fra seksjonen og deg som leder, og idriftsettelsen vil kreve oppbygging av kompetanse og ressurser i organisasjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og drift av seksjonen, herunder faglig og økonomisk ansvar Personalansvar med ansvar for ressursplanlegging og kompetanseutvikling
 • Strategi og utvikling av seksjonen, samt årsplanlegging
 • Seksjonen inngår i beredskaps- og vaktordning
 • Overordnet ansvar for seksjonens resultater
 • Bidra til faglig utvikling og nytenking innenfor både eksisterende arbeidsoppgaver og utviklingsoppgaver
 • Deltakelse i avdelingsledelsen
 • Delta i og koordinere utviklings- og tverrfaglige prosjekter i etaten, bidra i investeringsprosjektene

Kvalifikasjoner

 • Teknisk utdannelse på universitet, masternivå eller tilsvarende
 • Erfaring fra drift av vannbehandlingsanlegg eller andre prosessanlegg er en fordel
 • Ledererfaring
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å oppnå resultater gjennom tverrfaglig samarbeid
 • Evne til å engasjere og inspirere medarbeidere
 • Har stor grad av gjennomføringsevne, og er en pådriver for effektiv styring og utvikling av seksjonen.
 • Jobber strukturert og er helhetstenkende.

Vi tilbyr

 • Meget interessante, utfordrende og unike arbeidsoppgaver i Norges største kompetansemiljø i vannbransjen.
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige og dyktige kolleger
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordning
 • Fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden
 • Lønn i spenn 64-66, 842.800 - 876.800, avhengig av erfaring og kompetanse

Kontaktpersoner

Sigurd Grande
Avdelingsdirektør

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger