Signalingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjekter knyttet til ny jernbaneinfrastruktur som InterCity-satsingen, men også andre større anlegg. Enheten Teknikk og konsept har ansvar for å utarbeide enhetlige løsninger og konsepter samt støtte de enkelte prosjektene med fagkompetanse.

Vi søker nå etter en eller flere signalingeniører til i Utbyggingsdivisjonen. Stillingen rapporterer til Fagansvarlig Signal og tele. Du vil få muligheten til å bidra til forming og utvikoling av store og sammensatte samferdselsprosjeketer i utbygging.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle teknisk designbasis innen fagområdet
 • Bistå ved valg av de tekniske løsningene som legges til grunn for samtlige sterkninger, delstrekninger og byggeprosjekter
 • Bistå oppfølging av rådgivere og prosjekteringslederesamarbeide og koordinere med andre fagområder for utvikling av helhetlige løsninger Med fokus på løsninger innen jernbaneteknikk, signal, togframføring og kapasitet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning som signalingeniør eller tilsvarende innen elektro, automasjon, elektronikk, kybernetikk eller relevant erfaring fra signal
 • Erfaring fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver
 • Kunnskap om Bane NORs tekniske regelverk innen signalfaget og signalprosessen
 • Ønskelig med erfaring med prosjektering av signalanlegg for jernbane
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne

Personlige egenskaper

 • Du har erfaring med og interesse for samferdselsprosjekter og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger
 • Du er strukturert, samarbeider og kommuniserer godt internt i prosjekter og med relevante aktører
 • Du evner å jobbe selvstendig, rolig og målrettet selv i perioder med stor aktivitet og høyt arbeidspress

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer
 • Godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig betingelser
 • Årskort på NSB

Kontaktpersoner

Henning Andenæs
Telefonnummer: (+47) 922 38 508

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon