Vi søker nå en seniorrådgiver som sentral tidadministrator

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vårt kompetente team søker nå etter en seniorrådgiver som kan bistå med å drifte, vedlikeholde og ta del i utviklingen innenfor fagområde tidadministrasjon for dag-, skift- og turnuspersonell. Vi har et sterkt fagmiljø som legger vekt på en god drift og utvikling, herunder utvikling av systemer, ansatte og teamet. Som seniorrådgiver skal du støtte inn med å rådgi og veilede alle ledere og ansatte for å sikre gode rutiner og effektive prosesser.

Som medarbeider i Etterretningstjenesten vil du bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både deg som person og din faginteresse. 

Arbeidsoppgaver

 • Drifte, vedlikeholde og utvikle alt som treffer fagområde tid for dag-, skift- og turnuspersonell
 • Være rådgiver i alle spørsmål som omhandler tidadministrasjon
 • Rådgi og veilede alle ledere og ansatte for å sikre at all aktivitet skjer innenfor rammene Etterretningstjenesten følger
 • Rågi og støtte i utarbeidelsen av nye avtaler og interne rutiner

Kvalifikasjoner

Må krav:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Lang erfaring fra arbeid innen tidadministrasjon med dokumenterbare resultater

Ønskelig krav:

 • Erfaring fra Wintid
 • Høy IT kompetanse (bruk av dataverktøy og applikasjoner)
 • Erfaring med opplæring, veiledning og rådgivning
 • Gode fremstillingsevner skriftlig og muntlig

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som iver for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For å kunne både trives og lykkes i stillingen så leter vi etter deg som er strukturert og har en høy gjennomføringsevne. Du må kunne arbeide både alene og i team, og du må ha evne og vilje til å være kreativ og finne nye og stadig bedre løsninger.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr. 650 300 - 752 800 (lønnstrinn 70-77) i stillingen som seniorrådgiver (SKO 1364) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

For spørsmål om stillingen
Telefonnummer: +47 231 01 528
For spørsmål om stillingen
Telefonnummer: +47 230 94 702

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger