Vi søker leder lønn med digital nysgjerrighet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Lønn og Personal var tidligere samlet i én avdeling i Bane NOR, men etter intern omorganisering er lønnsavdelingen overført til økonomifunksjonen, og ny leder for lønn vil være en viktig bidragsyter i utformingen av den nye enheten. Regnskap og lønn vil utgjøre det nye transaksjonssenteret som skal forbedre og effektivisere prosesser gjennom digitalisering, kompetanseheving og strukturering.

Lønnsavdelingen i Bane NOR holder til i moderne lokaler på Hamar. Avdelingen er i kontinuerlig prosess for å ta i bruk helautomatiske løsninger innen stadig flere områder. Avdelingen betjener ca. 4500 ansatte og av disse jobber ca. 2000 i turnusordninger og er knyttet til ulike særavtaler.

Vi søker nå en leder som brenner for den digitale utviklingen og som er teknisk nysgjerrig på nye og effektive systemløsninger. Kjenner du deg igjen i dette ønsker vi å høre fra deg!

Arbeidsoppgaver
 • Lede og videreutvikle lønnsavdelingen med overordnet ansvar for lønnsprosessen
 • Initiere prosessforbedringer og optimalisere nye automatiske og elektroniske løsninger
 • Utvikle og følge opp medarbeidere med strukturert kompetanseutvikling som sikrer et godt arbeidsmiljø
Ønskede kvalifikasjoner
 • Vi ønsker at du har minimum Bachelorgrad innenfor relevante fagområder
 • Du må ha solid kompetanse og erfaring med lønn og gjerne erfaring med Agresso og GAT
 • God regnskapskompetanse generelt og GRS spesielt
 • Vi ser for oss at du har erfaring innen digitalisering
 • Du må ha erfaring med personalutvikling og ledelse
Personlige egenskaper
 • Du utviser engasjement med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater
 • Vi ser for oss at du er analytisk, strukturert og nøyaktig og evner å finne hensiktsmessige løsninger der problemer oppstår
Vi tilbyr
 • En faglig utfordrende stilling hos en viktig samfunnsaktør
 • En synlig rolle med stor påvirkningskraft
 • P.t. personalbillett med NSB sine tog
 • Hyggelige lokaler med tilhørende kantine

Kontaktpersoner

Espen Almlid
Telefonnummer: (+47) 918 21 150
Hege Frisvold
Telefonnummer: (+47) 950 52 521

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon