Vi søker leder for Informasjonssikkerhet i SpareBank 1 Forsikring AS

Leder for Informasjonssikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

SpareBank 1 Forsikring AS har en flat struktur, høy tillit og stor takhøyde, noe som gjør at vi kan ta raske beslutninger. Samtidig har vi også en enorm kraft gjennom å være en del av SpareBank 1-alliansen. Det inkluderer om lag 6.500 medarbeidere, og omfatter et av Norges største in-house utviklingsmiljøer som har fordelen av å kunne levere hele spekteret av finansielle produkter og tjenester.

SpareBank 1 Forsikring er Norges raskest voksende pensjonsleverandør. En viktig årsak til det tror vi skyldes at vi har landets mest fornøyde tjenestepensjonskunder (Aalunds bedriftsbarometer). Det er nettopp det vi går på jobb for hver dag; lage gode produkter og løsninger for våre kunder. Vi tror nøkkelen til å gjøre det bra ligger i at våre ansatte har stor påvirkningskraft i valg av løsninger, teknologi og verktøy. For at ansatte skal lykkes mener vi de trenger frihet, kontinuerlig læring og ikke minst ha det gøy på jobb.

Det innebærer et enormt ansvar å forvalte pensjonskapital. Som pensjonsleverandør er vi helt avhengige av våre kunders tillit, en tillit som blir enda viktigere med økende valgfrihet i pensjonsmarkedet. SpareBank 1 Forsikring ønsker fremover å styrke arbeidet med informasjonssikkerhet. Vi kjøper i dag bistand til informasjonssikkerhet som en tjeneste fra en tredjepart, men ønsker nå å håndtere dette selv.

Vi søker derfor etter deg som kan ta en ledende rolle i utvikling og forvaltning av informasjonssikkerheten i SpareBank 1 Forsikring.

Du vil arbeide både strategisk og operativt i tett samarbeid med hele vår organisasjon og med partnere og leverandører i og utenfor SpareBank 1-alliansen. 

Leder for Informasjonssikkerhet har det overordnede ansvaret for informasjonssikkerhet i selskapet, både strategisk og operasjonelt, og vil inngå i IT-ledergruppen og samtidig ha direkte rapporteringsvei til adm.dir. 

Ansvarsområder

 •     Utarbeide og vedlikeholde sikkerhetspolicy, -krav og -retningslinjer
 •     Kartlegge, utarbeide og kommunisere rundt trusselbilde, sårbarheter og risikoer
 •     Anbefale risikoreduserende tiltak og planer
 •     Etablere samarbeid med sikkerhetsmiljøer i SpareBank 1-alliansen
 •     Drive kontinuerlig kommunikasjon og opplæring internt i selskapet for bygging  av sikkerhetskultur, -bevissthet og -kompetanse 
 •     Sikre at informasjonssikkerhet ivaretas i arkitektur, design, utvikling, test, drift  og forvaltning av løsninger
 •     Sikre at informasjonssikkerhet ivaretas i avtaler og i interaksjon med leverandører og partnere
 •     Drive og fasilitere utarbeidelse og vedlikehold/oppdatering av risikovurderinger for alle løsninger 
 •    Håndtere hendelser/brudd på informasjonssikkerhet

Kvalifikasjoner

 •     Du har flere års erfaring som sikkerhetsrådgiver eller sikkerhetsarkitekt, eventuelt som sikkerhetsansvarlig/CISO 
 •     CISSP-sertifisering er en fordel
 •    Gode norskkunnskaper er en forutsetning ettersom norsk er arbeidsspråket vårt

Personlige egenskaper

 •     Evne til å håndtere komplekse problemstillinger
 •    Nysgjerrig, du ønsker å forstå underliggende behov og sammenhenger og finne gode løsninger
 •     Selvdrevet og løsningsorientert
 •     Gode kommunikasjonsevner
 •     Er samarbeidsvillig og spiller dine kolleger gode
 •     Trives med høyt tempo

Vi tilbyr

 •     Svært godt arbeidsmiljø med stor takhøyde 
 •     Gode utviklingsmuligheter både faglig og personlig i et selskap med meget  dyktige kolleger
 •     Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver på strategisk viktige satsningsområder 
 •     Familievennlig arbeidstid - med fleksibilitet i hverdagen og sommertid
 •     Konkurransedyktige vilkår, gode pensjons- og forsikringsordninger samt gunstige lånebetingelser
 •     Flotte lokaler med egen kantine og takterrasse i hjertet av Oslo sentrum, med tilgang til treningsfasiliteter og bedriftsidrettslag 

Kontaktpersoner

Merete Bratland
IT-direktør
Mobil: 970 17 390

Hvem er SpareBank 1 ?

SpareBank 1

Forsikring AS er et livsforsikringsselskap og er en heleid virksomhet innen

SpareBank 1 Gruppen. SpareBank 1 Forsikring utvikler og leverer

personforsikrings- og pensjonsprodukter. Vi er 140 høyt motiverte ansatte, som

kontinuerlig jobber for å være best på vekst og ha markedets mest tilfredse og

lojale kunder.