Vi søker Landskapsarkitekter til Trondheim!

Vi søker Landskapsarkitekter til Trondheim!

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg som er....

… opptatt av byvekst og fortetting.

… vil sette fokus på landskapsarkitekturen i alle miljøer.

… liker gode prosesser, god arkitektur og en heftig debatt i ny og ne!

… fersk og sulten

… trygg og erfaren

Norconsult er landets største rådgiverfirma. Nå er vi også en av de største innenfor arkitektur og design, en satsning det legges merke til. Våre kunder etterspør stadig mer komplekse tjenester, og vi utvider vårt allerede sterke miljø i Trondheim med økt fokus på landskapsarkitektur.

Vi søker deg som er faglig sterk og kreativ, og som trigges av satsing og lagarbeid. Du er svært motivert og brenner for faget, og du vil ta steget inn i fremtiden sammen med oss. Har du glimt i øyet, pågangsmot og er en utpreget lagspiller- vel, da får du spille med oss. Vi er opptatt av å bygge lag for å vinne og vi trenger de beste spillerne på banen.

Hva kan vi tilby deg? Byens største arkitektavdeling med alle arkitektdisipliner innomhus, i tillegg til et bredt, tverrfaglige miljø fylt med engasjerte kollegaer. Spennende og (av og til) uvanlige arbeidsoppgaver, konkurransedeltakelse og tydelig satsning på teknologi, nye verktøy og metoder.

Landskapsgruppen i Trondheim består i dag av 10 landskapsarkitekter med stort spenn i prosjektporteføljen. Hovedtyngden ligger innenfor prosjektering av større boliganlegg, samferdsel samt offentlige prosjekter som undervisning, barnehage og helserelaterte bygg. Gruppen har også god kompetanse innenfor mer spissede kompetanseområder slik som kirkegårdsplanlegging, historiske anlegg og større terrengmessige inngrep som steinbrudd o.l. Vi satser offensivt på byplanlegging og urbanisme og er for tiden med i flere store prosjekter spredt over hele landet. Gruppen er en del av Norconsults største miljø for arkitekter, designere og planleggere i Trondheim. Avdelingen Plan og Arkitektur er en sentral bidragsyter til Norconsults offensive satsning på arkitektfagene og du vil møte et engasjert og allsidig formgivermiljø hos oss.

Du forventes å kunne bidra aktivt til gruppens faglige utvikling sammen med dine kollegaer. Det settes krav til sterk prosjektgjennomføringsevne samt aktivt bidrag i gruppen for øvrig. Gode kommunikasjonsevner, digitale ferdigheter, god kjennskap til gjeldene regel/ forskriftsverk og designerlyst er viktig for oss. Du styrer i stor grad din egen hverdag og har god innflytelse på egen faglig utvikling, spesielt på grunn av vårt store spenn i arbeidsoppgaver. Norconsults kontor på Lerkendal i Trondheim er landets største kontor utenfor hovedkontoret, med ca. 200 medarbeidere.

Landskapsgruppen inngår i Norconsults nasjonale fagnettverk for landskapsarkitekter som i dag består av nærmere 100 medarbeidere spredt over hele landet. Gruppen har til sammen omfattende kompetanse innenfor følgende områder, og samarbeider på tvers av kontorer om alle typer prosjekter.

På overordnet nivå gjennomføres:

 • Kommunedelplaner
 • Reguleringsplaner
 • Landskapsanalyser
 • Mulighetsstudier
 • Konseptutvikling
 • Konsekvensutredninger
 • Kostnadsoverslag

På detaljnivå gjennomføres planlegging og prosjektering av følgende temaer:

 • Offentlige uteområder og grøntanlegg
  eks. byrom, parker, lekeplasser, friområder, turveier, strandpromenader, kirkegårder/gravplasser
 • Private uteområder og grøntanlegg
  eks. hager, boligområder, næringsområder
 • Uterom ved private og offentlige institusjoner
  eks. skoler, barnehager, omsorgsboliger, sykehus
 • Store landskapsinngrep
  eks. vassdrag, overvannshåndtering, transformering av industriområder, vann- og kraftanlegg, høyspentanlegg
 • Offentlige samferdselsprosjekter
  eks. miljøgater, rasteplasser, generelle veianlegg, stasjonsområder, havneområder

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største, ansatteide, tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Som ansatt i Norconsult får man en enestående mulighet til å bidra i komplekse og omfattende, faglig krevende tverrfaglige prosjekter, samtidig som vi ivaretar og løser prosjekter av normal vanskelighetsgrad. Vi opplever at dette spennet er viktig for våre ansatte og bidrar til bred kompetanse i gruppen. Vi er stolte av å si at det er vi som løser de vanskeligste oppgavene - og at vi gjør dem sammen, alltid!

Ta gjerne også kontakt med vårt rekrutteringsbyrå for spørsmål om stillingen: Tind Rekruttering v / Per Schjetne: Tlf 90067764

Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 000 medarbeidere som er stasjonert på 93 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Michelle S Wright
Avdelingsleder Kontor
Telefonnummer: 92437429

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine ca. 3500 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger