Vi søker landskapsarkitekt

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Norconsult er et av landets største arkitektmiljø, men vektlegger samtidig en sterk lokal forankring. Vi arbeider med en overbevisning om at estetiske verdier, bærekraft, varighet, funksjonalitet og design er nøkkelord for fremtiden. Vi skal være kjent for å utvikle de beste tverrfaglige løsningene i et helhetsperspektiv som også inkluderer design og estetikk. Norconsult har nasjonale fagmiljø innen landskapsarkitektur, arkitektur og plan, som de senere årene har hatt en sterk vekst over hele landet. I Stavanger er vi ca 100 medarbeidere med tverrfaglig kompetanse som dekker de fleste rådgiverfagene. Norconsult har vært i kontinuerlig vekst både i oppdragsmengde, firmastørrelse og lokal tilstedeværelse.Nå søker vi etter en yngre landskapsarkitekt ved vårt kontor i Stavanger.

Gruppen for landskapsarkitektur er del av avdelingen for Plan, Arkitektur og Landskap, med totalt ca 20 medarbeidere. 

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:

 • Mulighetsstudier

 • Byutvkling

 • Bistand i reguleringsplanarbeid

 • Skisseprosjekt, forprosjekt

 • Detaljprosjektering

 • Oppfølging i byggefasen

 • Oppdragsledelse og fagansvar

Vi har kunder fra privat og offentlig sektor og oppgavene spenner fra mulighetsstudier, reguleringsplaner, boligområder, skoler og barnehager, lekeplasser og idrettsanlegg, veianlegg, gater og torg, parker, promenader, bekkeåpninger, overvannshåndtering mm. Oppgavene kan tilpasses den enkeltes kvalifikasjoner, ønsker og interesse.

For oss er det viktig at du:

 • Har master utdannelse innen landskapsarkitektur.

 • Har 0-5 års relevant arbeidserfaring.

 • Er flink til å formulere deg muntlig og skriftlig på norsk.

 • Er selvstendig, kreativ og løsningsorientert.      

 • Liker å samarbeide med andre.

 • Er analytisk og systematisk.

 • Er faglig ambisiøs.

 • Har erfaring med AutoCad, NovaPoint, Civil 3D, Sketchup, Lumion. BIM og 3D kompetanse vektlegges.

 

Hos oss får du:

 • Spennende oppdrag i et tverrfaglig miljø hvor bl.a. planleggere, arkitekter, landskapsarkitekter og ingeniører/sivilingeniører samarbeider tett

 • Faglige utfordringer der du har mulighet til å utvikle deg videre, sammen med dyktige medarbeidere

 • Kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Et godt miljø, både faglig og sosialt, med medarbeidere som trives og utgjør et stabilt kollegium

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Fokus på kompetanse- og personalutvikling

 • Fleksibel arbeidstid

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag, utleiehytter m.m.

 • Gode lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Yngres råd og fadderordning for nyutdannede

 

Innsending av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester/ Portfolio sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som vil bli behandlet.Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Margrét Backman
Gruppeleder
Telefonnummer: 45404615

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 4000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger