Vi søker lærling innen IKT-servicefag

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

På seksjon for IKT-drift og brukerstøtte har vi ledig én lærlingestilling i brukerstøtteteamet og søker en utadvendt og teknisk interessert medarbeider. Tiltredelse er ved skolestart i august 2019 og du må innen det ha gått ferdig Vg2 IKT-servicefag.

Stillingen er tidsbegrenset til læreperioden på 2 år, eventuelt videre engasjement vurderes ut fra bemanningssituasjonen. Lærlingen inngår i et team på 5 personer i seksjon for IKT-drift og brukerstøtte, som teller totalt 12 personer.

Brukerstøtte ivaretar 1. linje support for alle NVEs IKT-systemer, telefoni, videokonferanse og AV i møterom. Alle på brukerstøtte jobber nært med IKT-drift, IKT-utvikling og flere av de øvrige fagavdelingene i NVE, så det er gode muligheter til å bryne seg på tekniske problemstillinger. Siden vi har både drift og brukerstøtte i seksjonen, dekker vi hele fagplanen med dyktige fagfolk. Du vil få god opplæring og støtte igjennom hele perioden og du har alltid en fagperson i nærheten hvis du trenger hjelp med arbeidsoppgavene som kommer.

I NVE er det stor mulighet for utvikling. Avhengig av personlige egenskaper og kunnskap vil det være mulig å påvirke stillingens innhold og ansvarsområder. 

Arbeidsoppgaver

 • Betjene henvendelser til brukerstøtte på telefon, epost og ved personlig oppmøte.
 • Logge, feilsøke og løse saker i 1.linje.
 • Videresende saker til 2.-3. linje med oppfølging ovenfor både bruker og teknikere/leverandører.
 • Sette opp arbeidsplasser med datautstyr som PC, telefon og nettbrett.
 • Gi brukerstøtte på blant annet PC, kontorapplikasjoner, NVE-spesifikke applikasjoner, mobiltelefon, videokonferanseløsning og AV-utstyr.
 • Kan få ansvar for systemer og prosesser
 • Lage veiledninger og legge ut oppdateringer og nyheter i interne kommunikasjons-kanaler.
 • Samarbeide med IKT-drift om systemer og infrastruktur

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fullført Vg2 IKT-servicefag innen tiltredelse

Ønskelig/fordelaktig:

 • Arbeidserfaring fra IKT-brukerstøtte, IKT-drift eller eventuelt IKT-utvikling
 • ITIL
 • Gode evner til å kommunisere skriftlig og muntlig med brukere og teknikere på norsk

Personlige egenskaper

 • Erfaring og interesse for data og teknikk
 • Må jobbe godt i team
 • Utadvendt og godt humør
 • Serviceinnstilt
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Like å prøve ut ny teknologi
 • Selvstendig, strukturert og løsningsorientert
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt
 • Stillingen krever sikkerhetsklarering

Vi tilbyr

 • Opplæring ifølge fagplan
 • Utfordrende oppgaver i en samfunnsviktig organisasjon
 • Dyktige kolleger i et hyggelig, uformelt og spennende arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Trivelige lokaler sentralt på Majorstuen
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden

Lønns og arbeidsvilkår for lærlinger i staten

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. 

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges). 

Legg ved vitnemål og attester elektronisk. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. 

Kontaktpersoner

Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: 22 95 98 62
Mohamed Carlson El Mourabit
Telefonnummer: 474 54 896
Trond Hatleberg
Telefonnummer: 900 12 903

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger