Vi søker kundeorientert eiendomssjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Fjorten togverksted er organisert under verkstedavdelingen, og er fordelt på seks store og åtte mindre verksted i hele Norge. De store verkstedene er i Oslo, Drammen, Skien, Stavanger, Bergen og Trondheim. Totalt inngår 47 bygg i avdelingens portefølje med et samlet areal på 211 000 kvadratmeter.

Som eiendomssjef i nord vil du være ansvarlig for våre verkstedeiendommer i Trondheimsområdet og Bodø. Du vil ha ansvar for eiendombygget og alt inni som er stort og fastmontert. En av de største utfordringene med jobben er å tilpasse verkstedstrukturen til økt konkurranse, da vi i tiden fremover vil møte flere vedlikeholds- og togoperatører. Du skal sørge for at verkstedet til enhver tid leies ut komplett og tilrettelagt for fremtidens jernbane.

Stillingen rapporterer til verksteddirektør.

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge eksisterende verksted på en konkurransenøytral måte, der flere vedlikeholdere og eller operatører er i arbeid.
 • Budsjettansvar
 • Sikre god forvaltning, byggmessig drift og vedlikeholdsplanlegging gjennom å oppfylle gjeldende krav (HMS/SHA, brannvern, sikkerhet og beredskapsinternkontroll, ytre miljø osv.) for eiendommene og utstyret i verkstedene for å vedlikeholde tog
 • Avdekke og utvikle nye forretningsområder innenfor eksisterende verkstedområder
 • Utvikling av verkstedanlegg i henhold til avtaler og retningslinjer med eksterne, interne kunder og leverandører
 • Ivareta kundedialogen innenfor ditt ansvarsområde
 • Sørge for riktige og arealeffektive løsninger i sin verkstedportefølje og gi innspill til prosjektansvarlig om overskytende arealer som kan transformeres til andre formål, f.eks. byutvikling og servicetjenester der det ligger til rette for det
 • Sørge for bruk og utnyttelse av digitale verktøy der hensiktsmessig for å skape verkstedeiendommer som er tilpasset fremtidens jernbane
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge å få gjennomført andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk og/eller teknisk utdanning og relevant erfaring fra eiendomsforvaltning, eiendomsmegling eller entreprenørvirksomhet.
 • Relevant erfaring fra arbeidsoppgaver, spesielt kundeansvar, nevnt vil bli vektlagt
 • Solid forretningsforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er viktig.
 • Erfaring med og setter deg raskt inn i gjeldende IT systemer som er nødvendig.

Personlige egenskaper

 • Du er kundeorientert og kommuniserer på en god måte med omgivelsene
 • Du har stor gjennomføringskraft
 • Bunnlinjefokus og evne til å identifise og utnytte kommersielle muligheter.
 • Systematisk og metodisk i din tilnærming, planlegger fremover og gjør gode prioriteringer
 • Samarbeider godt med andre, interne og eksterne aktører.

Vi tilbyr

 • For tiden personalbillett med NSBs tog
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Jan-Tore Nicolai Iversen
Telefonnummer: +47916 54 606

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon