Vi søker kulturminnerådgiver for utredningsoppdrag

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Norconsult har et godt etablert fagmiljø som jobber med kulturminner i utredninger og arealplanlegging, men også med kulturminnedokumentasjon, rådgivning og presentasjoner og i samarbeid med andre faggrupper. Vi arbeider med både eldre og nyere tids kulturminner, og har derfor i dag både arkeologer, kunsthistoriker og arkitekter som arbeider innenfor feltet.

Kjernen av vårt utredningsmiljø innen kulturminner er lokalisert på planavdelingen ved Norconsults Bergenskontor, og det er denne gruppen vi ønsker å styrke med en ansettelse. Vi har en stor oppdragsmengde innen samferdsel, energi, industri og byplan. Våre kulturminnespesialister deltar i planprosesser og prosjekteringsoppdrag for å ivareta hensynet til kulturverdier i prosjekter over hele landet. Planavdelingen i Bergen teller i dag 20 personer som har ulik faglig bakgrunn og et felles stort engasjement. I tillegg til å holde en høy faglig profil sørger vi også for å ha det hyggelig på jobb, noe som gir seg utslag i et stabilt og godt arbeidsmiljø.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Arbeid med konsekvensutredninger (Metode angitt i SVV sin håndbok V712 og i KMD sin veileder M-1941)

 • Utredning av kulturverdier i forbindelse med konsesjonssøknader

 • Kulturminnefaglige vurderinger på ulike plannivå

 • Kulturminnedokumentasjon

 • Oppdragene vil spenne vidt, fra rådgivning og kortfattede vurderinger i mindre oppdrag til deltakelse i omfattende og komplekse prosjekter av stor samfunnsmessig betydning.

For oss er det viktig at du:

 • Har fullført utdannelse (mastergrad/ hovedfag) som arkeolog, kunsthistoriker, kulturviter eller annet relevant utdanning innen feltet.

 • Har relevant arbeidserfaring innen kulturminneforvaltning eller konsulentvirksomhet, - vi er åpne for unge søkere, men jobben vil kreve stor grad av selvstendighet, så det vil være en fordel å kjenne kulturminnefeltet i Norge gjennom relevant lovgivning og forvaltningspraksis.

 • Er åpen for å jobbe bredt innenfor kulturminnefaget, kanskje også utenfor.

 • Har god skriftlig og muntlig formuleringsevne. Utarbeiding av rapporter vil være en vesentlig del av arbeidet.

 • Er strukturert, ansvarlig og kvalitetsbevisst i forhold til eget arbeid, frister og prosesser.

 • Har gode samarbeidsevner – både gjennom oppdrag og som del av et kollegium.

 • Har faglig nysgjerrighet og et ønske om å bidra til utvikling både for egen del og for dem rundt deg.

 • Har førerkort klasse B.

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Fleksibel arbeidstid og godt arbeidsmiljø

 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Gode forsikrings og pensjonsordninger

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi er et tverrfaglig rådgiverselskap, og våre 5 600 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden. Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vann og avløp, industri, sikkerhet, miljø og IT.

Kontaktpersoner

Laila Iren Isene
Avdelingsleder Kontor
Telefonnummer: 99003139

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 5300 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger