Vi søker innkjøpsrådgivere som kan bidra til å videreutvikle vår anskaffelsesvirksomhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. mai, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Har du erfaring fra innkjøp og offentlige anskaffelser? Har du en kommersiell legning kombinert med innsikt i bygg- og anleggsfaget? Har du kompetanse som kan bidra til å sikre gode og kostnadseffektive leveranser for Forsvarsbygg og forsvarssektoren? Motiveres du av å bidra til et viktig samfunnsoppdrag?

Tre av  våre kollegaer har fått andre utfordringer internt, og vi er derfor på jakt etter nye kollegaer til seksjon rammeavtaler og innkjøp. Seksjonen har ansvar for sentrale og regionale rammeavtaler, i tillegg til rådgivning og gjennomføring av andre anskaffelser i Forsvarsbygg. Anskaffelsesporteføljen vår favner bredt og dekker både administrative behov og behov knyttet til vår kjernevirksomhet. Seksjonen har også et overordnet ansvar for videreutvikling av Forsvarsbyggs innkjøpsløsninger. Seksjonen er delt i et sentralt team og et regionalt team. Alle tre stillingene inngår i det sentrale teamet som totalt består av 7 personer.

Rammeavtaler og innkjøp er en seksjon i avdeling anskaffelser. Anskaffelser ble opprettet i 2018 og har siden da jobbet kontinuerlig med å strømlinjeforme og forbedre anskaffelsesprosessene i Forsvarsbygg. Vår målsetning er å bli ledende på offentlige anskaffelser i Norge og vi søker etter deg som kan være med på å løfte oss mot dette målet. For å nå dette målet jobber vi etter LEAN-metodikk. Vi tror også på at relasjonen mellom anskaffelsesfunksjonen og det utførende leddet i organisasjonen må være solid for å få til kostnadseffektive leveranser.

Har du teft for gode kommersielle løsninger, er analytisk av natur, kan bidra med sterke relasjonsbyggende egenskaper og har høy gjennomføringsevne kan du være den vi er på jakt etter.

 

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser - jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.Les mer om Forsvarsbygg på vår nettside www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider: www.forsvarsbygg.no/jobb.   

Arbeidsoppgaver

 • Være prosjektleder ved gjennomføring av anskaffelser, fra behovsavklaring til kontraktssignering og implementering
 • Veilede andre i organisasjonen om offentlige anskaffelser og bidra til forsvarlig forvaltning
 • Bidra til realisering av Forsvarsbygg sin anskaffelsesstrategi og utvikle delstrategier for porteføljer av anskaffelser og enkeltanskaffelser
 • Være bidragsyter i forbedringsarbeid i egen seksjon og avdeling og delta i utviklingsprosjekter på tvers av organisasjonen 
 • Hente inn kunnskap om leverandørmarkedet og ha dialog med markedsaktørene, herunder være nytenkende med tanke på å finne innovative løsninger 
 • Følge opp egen portefølje av kontrakter; herunder leverandørmøter, avviksoppfølging, rapportering mm.
 • Andre oppgaver som analyser, rapportering, opplæring, kommunikasjon, registrering og vedlikehold av kontraktsportefølje mm vil også kunne ligge inn under stillingen.

Anskaffelsesfunksjonen i Forsvarsbygg er fortsatt i utvikling og noe endringer i oppgaver må påregnes. Forsvarsbygg jobber landsdekkende noe som medfører en del reisevirksomhet.  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå. Relevante fag kan være ingeniørfag, økonomi og administrasjon, logistikk og supply chain, juridiske fag eller lignende.
 • Erfaring med offentlige anskaffelser. Kandidater med annen relevant erfaring kan også komme i betraktning.
 • Må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret før tiltredelse

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra bygg- og anleggsbransjen
 • erfaring fra prosjektledelse
 • innsikt i forbedringsarbeid 

Det er en fordel med:   

 • kjennskap til juridiske problemstillinger 
 • kjennskap til kontraktsstandarder innenfor bygg- og anleggsbransjen 
 • innsikt i offentlig saksbehandling 

Personlige egenskaper

 • Kommersiell legning
 • Analytisk tilnærming
 • Initiativrik og ansvarlig
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Høy gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/ seniorrådgiver (kode 1434/1364) fra kr. 594 400,- til kr. 723 200,- (ltr.66-76) i henhold til Statens lønnsregulativ
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste

Kontaktpersoner

Lena Bratsberg
Seksjonssjef rammeavtaler og innkjøp
Telefonnummer: 908 20 182

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger