Vi søker ingeniør/sivilingeniør til prosjekteierstyring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Til vår nyopprettede stilling i Infrastrukturdivisjonen søker vi en ingeniør/sivilingeniør som i hovedsak skal jobbe med prosjekteierstyring innenfor divisjonens portefølje av utredning-, plan- og byggeprosjekter. I infrastrukturdivisjonen har vi ansvar for drift og vedlikehold av jernbanenettet i Norge, samt plan-og byggeprosjekter knyttet til forbedring av eksisterende jernbanenett. Per i dag har vi 15 prosjektenheter og i underkant av 100 aktive plan-og byggeprosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Da dette er en nyopprettet stilling blir det muligheter til å være med å forme stillingens innhold. Hovedoppgavene slik vi ser det i dag vil være:
 • Delta i arbeidet med å utforme avtaler med Jernbanedirektoratet for plan
 • og byggeprosjekter.
 • Gjennomgå kvalitet i planer ved beslutningspunkter i prosjektmodellen
 • Kvalitetssikre prosjektstyringsdokumenter og anskaffelsesstrategier
 • Behandle endringsmeldinger (tid, kost, omfang) fra prosjektenhetene i divisjonen
 • Gi innspill til budsjettbehov for kommende år og for langsiktige planer

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bachelor, master eller tilsvarende innen ingeniørfag
 • God økonomiforståelse
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk er en forutsetning
 • Erfaring fra jernbane eller øvrig samferdsel er en fordel
 • Erfaring fra arbeid med tverrfaglige plan
 • og byggeprosjekter blir vektlagt
 • Kompetanse innen beste praksis innen prosjektledelse og prosjektmodeller er en fordel
 • Hvis du i tillegg har erfaring med prosjekteierstyring og/eller utarbeidelse av prosjektstyringsdokumenter, anskaffelsesstrategier og kvalitetssikring av faseoverganger vil dette blir tillagt vekt.

Personlige egenskaper

 • I denne stilingen må du ha evnen til å se både detaljer og det store bildet, og vi tror disse egenskapene er viktige for å lykkes:
 • Kvalitetsbevisst, nøyaktig og strukturert
 • Selvstendig og serviceinnstilt, med evner til å finne løsninger
 • Gode kommunikasjons
 • og samarbeidsevner både innenfor eget fag og med andre faggrupper da kontaktflaten er stor

Vi tilbyr

 • Spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i en bransje det satses på
 • Utviklingsmuligheter
 • Et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kollegaer
 • Pt. personalbillett med NSBs tog
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Bane NOR SF er omfattet av offentlighetsloven som innebærer at offentlig søkerliste kan bli distribuert på forespørsel
 • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Kontaktpersoner

Frode Nilsen
Senioringeniør
Telefonnummer: +4791655124
Inger Valerio
Økonomisjef
Telefonnummer: (+47) 99550535

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon