Vi søker Gruppeleder Landskapsarkitektur

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker gruppeleder til våre landskapsarkitekter i Trondheim!

Vi søker deg som har erfaring som landskapsarkitekt og som vil være med å utvikle et sterkt fagmiljø med engasjerte medarbeidere!

Landskapsgruppen i Trondheim består i dag av 10 landskapsarkitekter med stort spenn i prosjektporteføljen. Hovedtyngden ligger innenfor prosjektering av større boliganlegg, samferdsel samt offentlige prosjekter som undervisning, barnehage og helserelaterte bygg. Gruppen har også god kompetanse innenfor mer spissede kompetanseområder slik som kirkegårdsplanlegging, historiske anlegg og større terrengmessige inngrep som steinbrudd o.l.

Gruppen er en del av Norconsults største miljø for arkitekter og planleggere i Trondheim. Avdelingen Plan og Arkitektur er en sentral bidragsyter til Norconsults offensive satsning på arkitektfagene og du vil møte et engasjert og allsidig formgivermiljø hos oss.

Du forventes å kunne bidra aktivt til gruppens faglige utvikling i samarbeid med avdelingsleder. Det settes krav til meget sterk prosjektgjennomføringsevne samt aktivt bidrag i tilbudsarbeid og markedsrettet arbeid. Gode kommunikasjonsevner og bransjenettverk vil bli særskilt vektlagt. Det vil kunne være en fordel med bakgrunn fra samferdselsprosjekter, men dette er ikke et krav.

Solid fag -og verktøykunnskap, samt god kjennskap til gjeldene regel- og forskriftsverk er viktig.

Landskapsgruppen inngår i Norconsults nasjonale fagnettverk for landskapsarkitekter som i dag består av nærmere 90 medarbeidere spredt over hele landet. Gruppen har til sammen omfattende kompetanse innenfor følgende områder, og samarbeider på tvers av kontorer om alle typer prosjekter.

 

På overordnet nivå gjennomføres:

 • Kommunedelplaner
 • Reguleringsplaner
 • Landskapsanalyser
 • Mulighetsstudier
 • Konseptutvikling
 • Konsekvensutredninger
 • Kostnadsoverslag

 

  På detaljnivå gjennomføres planlegging og prosjektering av følgende temaer:

 • Offentlige uteområder og grøntanlegg eks. byrom, parker, lekeplasser, friområder, turveier, strandpromenader
 • Private uteområder og grøntanlegg eks. hager, boligområder, næringsområder
 • Uterom ved private og offentlige institusjoner eks. skoler, barnehager, omsorgsboliger, sykehus
 • Store landskapsinngrep eks. vassdrag, overvannshåndtering, transformering av industriområder, vann- og kraftanlegg, høyspentanlegg
 • Offentlige samferdselsprosjekter eks. miljøgater, rasteplasser, generelle veianlegg, stasjonsområder

Som ansatt i Norconsult får man en enestående mulighet til å bidra i komplekse og omfattende, faglig krevende tverrfaglige prosjekter, samtidig som vi ivaretar de prosjekter av normal vanskelighetsgrad. Vi opplever at dette spennet er viktig for våre ansatte og bidrar til bred kompetanse i gruppen.

 

Vi tilbyr

 • Tverrfaglig miljø med høy kompetanse, ressurser og systemer
 • Faglige oppdateringer og kurs
 • Bedriftskultur med fokus på kompetanse- og personalutvikling
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftshytter m.m.
 • Eierskap i Norconsult ved tilbud om kjøp av aksjer
 • Fleksibel arbeidstid og utvidet antall feriedager
 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser.  Bonusordning

 

Vi er stolte av å si at det er vi som løser de vanskeligste oppgavene!

Synes du dette lyder interessant? Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringsrådgiver i Tind Rekruttering Per Schjetne om det er noe du lurer på, tlf. 900 67 764.

Søknad og CV sendes til per@tindrekruttering.no vi vurderer søknader fortløpende.

 

Norconsult AS er med sine 3200 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet, som er ansatteid, har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og i utlandet.

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine ca. 3500 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere stillinger