Vi søker grunnborere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Geoteknikk i Norconsult har sin hovedvirksomhet rettet mot bygg- og anleggssektoren der vi tar for oss av alle typer geotekniske problemstillinger, hovedsakelig i større tverrfaglige prosjekter innen vei, jernbane, flyplass, kontor- og næringsbygg, industriutbygging, havner og kommunaltekniske anlegg.

I forkant for geotekniske vurderinger utfører vi grunnundersøkelser for prosjekter både innen geoteknikk og miljøgeologi. I Molde har vi en egen feltavdeling med borerigger og laboratorium. I vår feltavdeling har vi i dag 8 grunnborere som går i 12/16-turnus. Dette vil si at de jobber 140 timer i løpet av en to-ukers periode og så avspaserer i to uker. Arbeidsstedet er Molde, men oppdragene innebærer utstrakt reisevirksomhet. På grunn av økt oppdragsmengde planlegger vi nå å tilsette 1-2 grunnborere.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

Grunnundersøkelser (målinger/sonderinger/prøvetaking) i mange forskjellige typer oppdrag. Som grunnborer skal du betjene en moderne grunnboringsrigg og transport av tungt utstyr. Den som blir tilsatt skal etter opplæring kunne betjene boreriggen med tilhørende grunnboringsfunksjoner.

Dette er arbeid som foregår ute og i perioder i ulendt terreng. I perioder er det et fysisk krevende arbeid.

For oss er det viktig at du:

 • Har førerkort kl. BE, C.
 • Helst har fagbrev som anleggsmaskinfører. Erfaring som grunnborer/maskinfører/maskinkyndig og/eller noe kjennskap til- og interesse for IT-verktøy vil bli vektlagt.
 • Er sosial og som liker å jobbe med andre, da du som grunnborer vil måtte jobbe i et lag med en kollega.
 • Jobber selvstendig og er løsningsorientert.
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig godt.

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søkner som blir behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 000 medarbeidere som er stasjonert på 93 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Ingunn L. Simonhjell
Avdelingsleder Kontor
Telefonnummer: 95201421

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine ca. 3500 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger