Vi søker flere grunnerververe

Stillingsbeskrivelse

Vi skaper fremtidens jernbane - vil du være med?

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største  prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, trafikksikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. Prosjektet knytter øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med i underkant av en time.

Har du lang erfaring som grunnerverver? Hos oss vil du få muligheten til å jobbe tett på prosjektet og bidra til at Bane NOR når sin visjon "Norge på skinner"!

Vi har et dyktig team med grunnervere på plass og søker nå etter flere med lang erfaring. En av stillingene vil ha rollen som koordinator i dette teamet.

Stillingene rapporterer til leder grunnerverv i Utbyggingsdivisjonen.

Arbeidssted er Sandvika i sentralt beliggende og moderne lokaler.

Arbeidsoppgaver

Gjennomføre forhandlinger og saksbehandling for å erverve nødvendig grunn og rettigheter til prosjektenes behovForberedelse og gjennomføring av eventuelt ekspropriasjon og skjønn  Eiendomsforvaltning og eiendomsteknikkBistand i planarbeidI tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av ressursdisponeringsmessige hensyn er nødvendige å gjennomføre

Ønskede kvalifikasjoner

Master i eiendomsfag fra NMBU/ HVL/jurist eller tilsvarende. Dokumentert realkompetanse kan kompensere for formell utdanning.Minimum 5 års erfaring som grunnerverver og erfaring med å lede grunnervervsprosesser i større utbyggingsprosjekter. Ønskelig med erfaring fra veg- og jernbaneutbygging.Erfaring fra erstatningsrett/skjønnsprosesser, offentlig virksomhet, formidling og samfunnskontakt God muntlig og skriftlig formuleringsevneFørerkort kl. B

Personlige egenskaper

Du har erfaring med og interesse for samferdselsprosjekter og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsningerDu har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne. Du bør ha evne til å arbeide både selvstendig og i tverrfaglig team, og være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekstEt godt arbeidsmiljø i nye lokaler med dyktige kolleger og fagmiljøerBetalt overtid og fleksible arbeidsordningerGode pensjonsordningerPersonalbillett med VY’s togI forbindelse med rekrutteringen vil det bli utført en bakgrunnssjekk av Semac for å verifisere dokumenter og øvrige opplysninger som fremlegges i ansettelsesprosessen

Kontaktpersoner

Dagrun Mysen Kulbotten
Telefonnummer: 91655130
Knut Sørgaard
Telefonnummer: 958 08 616

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger