Vi søker faglig sterk rådgiver i nyopprettet stilling innen miljø og energi

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en engasjert, løsningsorientert og faglig sterk rådgiver innen miljø og energi som kan samarbeide tverrfaglig i en spennende eiendomsvirksomhet med stor aktivitet. Du vil jobbe i staben fag og utvikling, i seksjonen Miljø, teknikk og sikkerhet. I hverdagen vil du, i tillegg til å jobbe for eiendomsdivisjonen, også være involvert i arbeid i øvrige divisjoner i Bane NOR.

Vi ønsker at du har erfaring innen forbedringer av den tekniske driften, med hovedfokus innen miljø- og energiområdet. Dette innebærer driftsoptimalisering, bruk og videreutvikling av energioppfølgingssystemet, tolkning og gjennomføring av LCC-analyser, alt i tett samarbeid med driftere på bygget og drift- og vedlikeholdssjefer. Du motiveres av resultater innen redusert energibruk, økt kvalitet på inneklimaet og ytelsen til de tekniske anleggene og av å skape positive endringer for driftere gjennom opplæring og fornøyde leietakere i byggene.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå ved kompetanseheving innen energioppfølging og energitiltak mot linjen
 • Systemansvarlig for energioppfølgingssystemet
 • Rapportering og oppfølging mot ENOVA
 • Driftsstøtte både for å følge opp avvik og for å optimaliseres driften
 • Bistå ved optimalisering av FDV-systemene
 • Bistå ved sensorbruk også innen øvrige driftsområder utover energioptimalisering
 • Utarbeide og vedlikeholde styrende og veiledende dokumentasjon innen energioptimalisering
 • Bistå byggherrerepresentant i byggprosjekter gjennom oppfølging av miljø og energitiltak i prosjekter
 • Bistå i innkjøpsarbeidet av tjenester innen området
 • Være oppdatert på gjeldende lover og regler innen fagområdet og bistå ved utarbeidelse av styrende dokumentert internt i Bane NOR
 • Pådriver for nye innovative løsninger og beste praksis innen fagområdet
 • I tillegg til overstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge å få gjennomført andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Minimum 3 års relevant utdannelse eller minimum 5 års relevant erfaring innen området miljø
 • og energi
 • Kunnskap om relevante lover, regelverk, forskrifter og standarder.
 • Gode datakunnskaper og erfaring med bruk av EOS og FDV-systemer
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Vi ser for oss at du har mer enn 5 års relevant arbeidserfaring
 • Bane NOR samarbeider med et eksternt selskap for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen

Personlige egenskaper

 • Målrettet, systematisk og resultatorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og med gode samarbeidsevner
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, engasjert, respektfull og nytenkende

Vi tilbyr

 • En spennende, selvstendig stilling i et profesjonelt, uformelt og engasjert fagmiljø
 • Utfordrende saker og oppgaver i en stor eiendomsvirksomhet
 • Fleksible arbeidstidsordninger og overtidsbetalt
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Vi flytter inn i et av Oslos mest moderne kontorbygg våren 2019

Kontaktpersoner

Lise Kristin Sunsby
Leder Miljø, teknikk og sikkerhet
Telefonnummer: Tlf. 926 073 27

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon