Vi søker fagleder Informasjonssikkerhet, Konsernstab Sikkerhet og kvalitet, avdeling Samfunnssikkerhet

Fagleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker fagleder med erfaring innen informasjonssikkerhet (inkl. IKT- og cybersikkerhet). Du ansettes i en strategisk og spiss konsernstabsfunksjon med mål om konsernstyring som er bidragsytende, faglig støttende og motiverende overfor divisjonene og linjen. Det er viktig at du har evne til å vurdere og videreutvikle konsernets prestasjoner innen faget i et industrielt og forretningsmessig perspektiv. Kvinner oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere og vedlikeholde overordnet risikobilde (verdi- trussel- og sårbarhetsvurderinger)
 • Videreutvikle/vedlikeholde styrende dokumentasjon/informasjon innen fagområdet
 • Promotere informasjons- og cybersikkerhet i konsernet, opplæring og adferdsutvikling
 • Lede konsernets operative fagnettverk for informasjonssikkerhet
 • Samhandle med fagmiljøer innen divisjonen Digitalisering og teknologi, samt med øvrige fagmiljø
 • Delta i samarbeidsfora med nasjonale jern- og tunnelbaneaktører
 • Støtte i utvikling, vedlikehold, opplæring, øvelser av beredskapsplaner for digitale trusler
 • Følge opp etterlevelse av styrende krav til informasjonssikkerhet, også ved interne revisjoner

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse, fortrinnsvis på masternivå
 • Erfaring fra komplekse organisasjoner innen risiko- og sikkerhetsstyring
 • Innsikt i regelverk, «beste praksis» metoder, verktøy, virkemidler og styringssystemer
 • Innsikt i ny sikkerhetslov og forebyggende sikkerhet mht. «grunnleggende nasjonale funksjoner»
 • Det vil kreves sikkerhetsklarering for stillingen
 • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker at du er initiativrik, setter retning, inspirerer, tar ansvar og har utholdenhet
 • Du skaper tillit gjennom gode samarbeidsevner i samhandling med ledelse og fagenheter
 • Det forventes at du får gjennomslag for målsettinger og planer, bl.a. gjennom å utvikle nettverk
 • Du trives med krevende diskusjoner og er flink til å kommunisere klart, presist og strukturert

Vi tilbyr

 • Faglig utfordrende stilling hos en viktig samfunnsaktør
 • En synlig rolle med stor påvirkningskraft og utviklingsmuligheter i en organisasjon i sterk vekst
 • Vi flytter inn i et av landets mest moderne forretningslokaler nær Oslo S. i 2019.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, samt personalbillett med NSB sine tog

Kontaktpersoner

Otto Breivik
Telefonnummer: Tlf. 930 94 600

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon