Vi søker fagansvarlig kontrakt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR har et viktig samfunnsoppdrag. Det aller meste av våre aktiviteter forutsetter innkjøp av varer og tjenester og vi anskaffer årlig for mer enn 15 milliarder kroner. For å møte de økte kravene og den økte konkurransen om de beste leverandørene, styrker og profesjonaliserer vi nå anskaffelsesfunksjonen. Vil du være med å sikre at vi når våre ambisjoner og målsetninger innenfor dette viktige fagfeltet slik at vi får mer jernbane for pengene?   Fagansvarlig kontrakt vil få hovedansvar for å etablere enhetlig beste praksis innen kontraktsområdet på tvers av alle divisjoner. Fagansvarlig kontrakt skal støtte divisjonenes resultatoppnåelse gjennom forvaltning og utvikling av maler, prosesser og støttedokumenter som bidrar til effektive leveranser og sikre at vi er en attraktiv samarbeidspartner, både internt og eksternt.. Stillingen inngår i avdeling for Kompetanse og forbedring i konsernstaben Sentrale anskaffelser.

Arbeidsoppgaver

 • Støtte og veilede divisjonene knyttet til kontrakt og offentlige anskaffelser
 • Standardisere og vedlikeholde kontraktsmaler iht. beste praksis
 • Initiere, behandle og implementere forbedringsaktiviteter innenfor kontrakt og anskaffelser
 • Samarbeide med og involvere relevante fagmiljøer
 • Bistå i utarbeidelse av opplæringsmateriell og gjennomføre innenfor fagområdet
 • Representere Bane NOR i ulike eksterne fagfora, samt bidra til dialog med bransjeorganisasjoner og andre offentlige byggherrer/innkjøpsorganisasjoner 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitets- /høgskolenivå, fortrinnsvis innen juridiske fag, eventuelt innen økonomi, eller ingeniørfag
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Relevant kontrakt- og anskaffelseserfaring
 • God kunnskap om og erfaring med offentlige anskaffelser 

Bane NOR samarbeider med ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy gjennomføringsevne
 • Initiativrik og analytisk

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med gode karrieremuligheter
 • En sentral rolle hos en samfunnsnyttig og bærekraftig aktør
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Mulighet for årsbillett på Vy’s tog
 • Vi har nylig flyttet inn i topp moderne hovedkontor (BREEAM-NOR Excellent) i gangavstand fra Oslo S
 • Sykkelparkering i sykkelgarasje og treningsarealer med garderober

Kontaktpersoner

Åshild Eikenes Sjøli
Leder Kompetanse og forbedring
Telefonnummer: 41909939

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger