Vi søker etter plan- og utviklingssjef i Seksjon for teknisk drift

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Seksjon for teknisk drift har for tiden ledig stilling som plan- og utviklingssjef. Vi søker deg som ønsker å delta i arbeidet med å lede og utvikle plan- og utviklingsstaben.

Plan- og utviklingsstaben er organisert under Seksjon for teknisk drift (TD) i Fredrikstad kommune. Seksjonen ledes av kommunalsjef, og som leder av plan- og utviklingsstaben vil du bli en del av kommunalsjefens strategiske ledergruppe.

Som plan- og utviklingssjef får du ansvar for å sikre at overordnet utviklings- og planarbeid i seksjonen gjennomføres på en helhetlig og profesjonell måte. Du skal også sørge for en helhetlig gjennomføring av innovasjonsarbeidet og teknologiutviklingen i seksjonen. Du vil få ansvar for økonomisk/administrativ støtte og internkontroll.

Vi kan tilby

 • En utfordrende og spennende lederstilling i en hyggelig kystby med et rikt kulturliv
 • En unik mulighet til å utvikle morgendagens by sammen med dyktige og dedikerte kolleger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Deltagelse i kommunens lederutviklingsprogram

Hovedansvarsområder

Som plan- og utviklingssjef får du ansvar for å lede staben i teknisk drift, og du er kommunalsjefens stedfortreder. Du er en tydelig og synlig leder, og tar ansvar for å utvikle gode medarbeidere.

Øvrige ansvarsområder for stillingen:

 • Planlegge og styre utviklingsarbeidet i seksjonen, inkludert faste strategiprosesser
 • Eie og drive en helhetlig tilnærming til innovasjon i seksjonen i tillegg til å støtte seksjonens ledere i planlegging og gjennomføring av forbedringsarbeid
 • Sikre nødvendig koordinering av seksjonens satsning innenfor Smart Fredrikstad og teknologiutvikling
 • Være pådriver til å designe helhetlige tjenester, og forme gode brukeropplevelser (tjenestedesign)
 • Sikre at kommunalsjef får nødvendig og relevant beslutningsstøtte- og underlag, både til internt og til eksternt bruk
 • Drive implementering og utvikling av balansert målstyring for seksjonen
 • Sikre etterlevelse av en oppdatert kommunikasjonsstrategi, inkludert intern kommunikasjon
 • Forestå budsjett og resultatoppfølging

Kvalifikasjonskrav

 • Du må ha høyere utdanning innen relevante fagområder (f.eks. økonomi, ledelse og administrasjon, kommunalkandidat, innovasjonsledelse) på bachelor- eller masternivå, og arbeidserfaring innenfor fagområdene.
 • Du må ha praktisk erfaring med strategisk metode og arbeid. Du må ha erfaring med å utvikle og forvalte seksjonens plansystemer, herunder strategiplaner, gjennomføringsplaner og prinsipper.
 • Du må ha ledererfaring fra offentlig sektor eller annen relevant virksomhet. 
 • Det er nødvending at du er god til å kommunisere muntlig og skriftlig, på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig med praktisk erfaring fra teknologi/digitaliseringsprosjekter. Erfaring med ansvar for utviklings- og endringsprosesser er også en fordel. Det er en fordel om du har lederutdanning. Du bør ha kjennskap i relevante lov- og avtaleverk og ha god forståelse innen IKT og økonomi.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som

 • er analytisk, har evne til å se helheten og kan tenke langsiktig og strategisk.
 • trives med å ha en synlig og aktiv rolle, er utadvendt og relasjonsskapende.
 • er opptatt av å involvere og lytte til sine medarbeidere, og kan reflektere over egen lederstil.
 • kan inspirere og engasjere, samtidig som du er tydelig i dine forventninger og tilbakemeldinger.
 • er ydmyk for andres faglighet, er opptatt av utvikling og nytenkning, og er god til å dele kunnskap og samarbeide med andre.
 • er ambisiøs og målbevisst, og samtidig strukturert, leveringsdyktig og serviceinnstilt.

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen.

Lønnsopplysninger

Lønn etter avtale. Stillingen er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene og har 10 ekstra fridager som kompensasjon for dette. Arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, under
ledige stillinger/kunngjøringer. Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Wenche Lise Andreassen, tlf. 69361482 eller e-post: wlan@fredrikstad.kommune.no

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Kontaktpersoner

Atle Holten
Kommunalsjef
Mobil: 908 83 301

Hvem er Fredrikstad kommune -?

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!