Vi søker etter Landskapsarkitekt med minimum 3 års erfaring!

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. juni, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Norconsult-konsernet har på kort tid blitt et landets største arkitektmiljøer med over 400 arkitekter. Vi er overbeviste om at estetiske verdier, bærekraft, varighet, funksjonalitet og design er nøkkelord for fremtiden.  

Vi tar fatt på oppgavene med tverrfaglig og helhetlig tilnærming med hele Norconsults enorme erfaring og styrke i ryggen. Det sikrer både kvalitet, innovasjon og fremtidsrettede valg. Vårt fokus på VARIG arkitektur, VARIG skjønnhet og VARIG liv er det som driver oss, engasjerer oss og motiverer oss. Våre rådgivere jobber innenfor alle prosjektfaser fra mulighetsstudier til detaljprosjektering i de fleste byggkategorier.

Norconsults har et sterkt fagmiljø ved hovedkontoret på over 80 stk innen fagmiljøene landskapsarkitektur, arkitektur og plan. Avdeling Landskap har i dag 22 medarbeidere. Avdelingen er del av et større fagnettverk med ca. 100 landskapsarkitekter totalt i Norge.

På grunn av økende oppdragsmengde ønsker vi å styrke kapasiteten med en landskapsarkitekt som kan bidra med faglig innsikt og engasjement! Som medarbeider i Norconsult vil du delta i vårt faglige nettverk, der vi utveksler faglig kunnskap, arbeidsmetoder og verktøy på tvers av kontorer innad i organisasjonen. Vi har svært varierte oppgaver, og gode karrieremuligheter både innen fag og ledelse. Det er kort vei til tverrfaglig spiss-kompetanse i Norconsult både lokalt og i samarbeid med våre miljøer i resten av landet.

Vi har et godt miljø både faglig og sosialt med medarbeidere som trives og utgjør et stabilt kollegium. Sjekk ut vår Instagramprofil "Norconsult_Landskap".

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Mulighetsstudier, skisseprosjekter og forprosjekter

 • Detaljprosjektering og byggeoppfølging

 • Oppdragsledelse og fagansvar

 • Gater og torg, skoler, sykehjem, boliger, prosessanlegg, holdeplasser og stasjoner, parker, veier, bekkeåpning- og overvann, mm.

For oss er det viktig at du:

 • Er markeds- og kundeorientert, med et godt kontaktnettverk

 • Har erfaring fra arbeid med tverrfaglige prosjekter, gjerne fra rådgivende virksomhet

 • Er kreativ og engasjert

 • Bidrar til et godt sosialt og faglig miljø

 • Har en master i landskapsarkitektur

 • Fortrinnsvis har over 3 års erfaring

 • Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Fleksibel arbeidstid

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag, utleiehytter m.m.

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål, portfolio og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Tiltredelse etter avtale.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Even Bakken
Gruppeleder
Telefonnummer: 97754117

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 4000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger