Vi søker etter KL-montør!

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

Er du den vi ser etter? Spordrift er et nyopprettet selskap og Norges største aktør innen drift og vedlikehold på jernbanen. Selskapet er landsdekkende, og består av tre regioner: Sør-vest, Øst og Nord. Spordrift kombinerer fagekspertise med lokal og regional kunnskap som gir kundene en helhetlig leveranse med god kvalitet. Som en del av arbeidet med å optimalisere driften søker region Øst etter fagarbeidere innen energi/høyspenning som vil være med å bidra til vår suksess.

Som energimontør/KL montør vil du arbeide med drift og vedlikehold av kontaktledningsanlegget (KL) på jernbanen. Anlegget består av matstasjoner, overføringslinjer og kontaktledning for overføring av elektisk kraft til togene. Arbeidsoppgavene innebærer også arbeid i høyden; du reiser master og strekker ledninger.

Arbeidsoppgaver

 • Drifts- og vedlikeholdsoppgaver
 • Beredskap og feilretting
 • forebyggende vedlikehold 
 • Fornyelses- og investeringsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Spordrift og øvrige aktører i sektoren
 • Noe reisevirksomhet må påregnes 
 • Turnus med beredskap og nattarbeid må påregnes 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som energimontør/KL-montør
 • Godkjent som leder for elsikkerhet (LFS) eller er motivert til å ta kurs for å bli godkjent
 • Godkjent som fører av arbeidsmaskin eller ønsker å ta denne utdannelsen
 • Godkjent Hovedsikkerhetsvakt (HSV) eller vil ta kurs for å få denne godkjenningen
 • Må generelt være villig til ta tilleggsutdanning
 • Tilfredsstillende norskspråklige kunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Grunnleggende IT-kunnskaper
 • Yrkespsykologisk test vil bli gjennomført før tilsetting dersom du ikke er godkjent som HSV
 • Helseundersøkelse vil bli foretatt i forbindelse med eventuell tilsetting hvis ikke godkjent helsekontroll kan fremlegges. Du må oppfylle kravene i helsekravforskriften, hvor det stilles krav til blant annet syn, hørsel og fargesyn.  

Personlige egenskaper

 • Du har god sikkerhet og risikoforståelse
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • Du arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Forståelse for tverrfaglighet
 • Evne til å tenke enhetlig
 • Opptatt avog interessert i faglig oppdatering
 • Være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø  

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et godt arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå og arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Spennende utfordringer og muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Personalbillett på togreiser som Vy opererer i dag

Kontaktpersoner

Harald Tanum
Driftsleder Jaren
Telefonnummer: 95186239

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger