Vi søker etter flere systemutviklere (frontend/backend/AI/ML)

Systemutviklere

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å være en del av et stort miljø som utvikler fremtidens helsetjeneste? 

Har du lyst til å utvikle løsninger som utgjør en forskjell og som gir stor samfunnsnytte?

Helsesektoren i Midt-Norge står foran digitale endringer som gir Hemit mange spennende utfordringer de nærmeste årene. Det nasjonale målbildet for fremtidens helsetjeneste er «én innbygger – én journal» og fokus på pasientens helsetjeneste.

Systemutvikling i Hemit består i dag av over 30 utviklere. Avdelingen har et aktivt og attraktivt fagmiljø med høy faglig kompetanse og en sterk kultur for innovasjon, problemløsning og kompetansedeling. Vi har lang erfaring med å jobbe i team med helsepersonell for å bidra til en bedre helsetjeneste. Bredden i det vi utvikler strekker seg fra løsninger for helsearbeidere nasjonalt til løsninger for ulike pasientgrupper i form av apper for mobiltelefon/nettbrett. Avdelingen har en ledende rolle i utvikling av nasjonale løsninger og er sentral i regionale innovasjonsprosjekter. 

Systemutvikling har ansvar for egenutviklet programvare basert på prinsippene rundt smidig utvikling. Systemene har krav om rask endringstakt, høy oppetid sammen med tydelig fokus på datasikkerhet. Et viktig virkemiddel for å oppnå det er bruk av fremtidsrettet teknologi og kontroll på hele verdikjeden fra brukerbehov til ferdig løsning.

Vi har en økende oppdragsmengde og trenger derfor flere dyktige og erfarne utviklere.

Arbeidsoppgaver

 • Jobbe som systemutvikler i vår systemutviklingsgruppe
 • Utvikle/videreutvikle løsninger i tett samarbeid med medisinsk fagmiljø
 • Prøve ut ny teknologi som kan bidra til en mer effektiv helsetjeneste
 • Bidra til å holde faglig høy standard på alt vi gjør i avdelingen
 • Være med å utvikle bruk av maskinlæring og kunstig intelligens i helsetjenesten
 • Bidra til at kvaliteten på programvaren forbedres kontinuerlig  

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med å utvikle løsninger i tett samarbeid med brukermiljø
 • Utdannelse innen systemutvikling og erfaring med smidige metoder
 • Erfaring med utvikling av skybaserte løsninger er en fordel
 • Erfaring med utvikling av appløsninger er en fordel
 • Erfaring med utvikling av løsninger basert på kunstig intelligens/maskinlæring er en fordel 
 • Forståelse for betydningen av løsningsdesign og interaksjonsdesign
 • Har jobbet med et eller flere JavaScript-baserte rammeverk
 • God forståelse for helhetlige sikkerhetsløsninger

Personlige egenskaper

 • Har evne til å forstå samspillet mellom teknologien, menneskene og samfunnet
 • Ønsker å tilegne seg og dele kunnskap
 • Har interesse for kvalitet og et øye for detaljer
 • Har evne til kreativ og systematisk tenking
 • Er kundeorientert med evne til å kommunisere rundt teknologi
 • Liker å jobbe i et miljø i stadig forandring
 • Er generelt interessert i systemutvikling og anvendelse av teknologi
 • Er teamorientert og har evne til å jobbe selvstendig

Vi tilbyr

 • Et av Midt-Norges største og mest spennende IT-miljø
 • Store faglige utfordringer med spennende teknologi
 • Å få jobbe i et arbeidsmiljø preget av kolleger som er stolte over jobben sin
 • Opplæring etter behov
 • Gode pensjonsordninger og personalforsikringer
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontaktpersoner

Per Haug
Gruppeleder Systemutvikling
Telefonnummer: (+47) 926 46 207

Hvem er Helse Midt-Norge IT (HEMIT)?

Helse Midt-Norge IT (HEMIT) er regional IT-enhet for Helse Midt-Norge. Hemit har ca. 360 ansatte på ulike steder i helseregionen. Vi har ansvar for sentral drift og forvaltning av felles IT-systemer for alle sykehusene i Helseregion Midt Norge. Hemit leverer fremtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester, og skal bidra til at helseforetakene kan fokusere på sin primære virksomhet - pasientbehandling. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, eller kulturell bakgrunn.