Vi søker etter etatssjef for Etat for bygg og eiendom

Etatssjef for Etat for bygg og eiendom

Er du en ambisiøs leder som vil forvalte kommunens eiendomsportefølje? Fredrikstad kommune er på jakt etter en etatssjef til å ivareta kommunens portefølje på 443.000 kvm formålsbygg, 80.000 kvm boliger, 21.000 daa grunneiendommer og festekontrakter. Som etatsjef får du ansvar for å sikre en helhetlig og strategisk ledelse, og for at virksomhetene blir drevet på en effektiv og innovativ måte. Videre skal du sørge for at virksomhetene er godt koordinert og samordnet med andre virksomheter, etater og seksjoner. Du skal jobbe med å sørge for en kostnadseffektiv og verdibevarende eiendomsforvaltning, optimalisering av driften og koordinere interne prosesser for å møte behov på en profesjonell og proaktiv måte. For å kunne bidra til utvikling og fornyelse i kommuneorganisasjonen, må etaten også være i utvikling. Organisatoriske justeringer kan påregnes. Etat for bygg- og eiendom er organisert under Seksjon for teknisk drift. Seksjonen ledes av direktør for teknisk drift, og du vil inngå i direktørens strategiske ledergruppe.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. september, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Hovedansvarsområder

Etatssjefen har ansvar for faglig og økonomisk ledelse. Du skal også være en tydelig og synlig leder, som utvikler organisasjonen og medarbeiderne og ha direkte personalansvar.

Øvrige ansvarsområder og arbeidsoppgaver for stillingen:

 • Forvaltning, drift, vedlikehold og renhold av kommunale bygg samt forvaltning av kommunens grunneiendommer
 • Videreutvikle samarbeidsrelasjoner til en rekke aktører, både internt og eksternt.
 • Ansvar for økonomistyring og rapportering, samt risikostyring.
 • Kontinuerlig fokus på forbedringer og videreutvikling, for å sikre økonomiske mål, medarbeidertilfredshet og brukertilfredshet.
 • Saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå.
 • Ledererfaring fra relevant område.
 • God språkforståelse og formidlingsevne både muntlig og skriftlig, på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du bør ha erfaring med strategisk ledelse, og vilje til samarbeid og helhetstenkning på tvers av sektorer. Det er en fordel om du har lederutdanning.
 • Du bør ha god rolleforståelse og respekt for formelle beslutningsprosesser, med høy grad av etterrettelighet, lojalitet og kvalitetsbevissthet.
 • Du bør ha kompetanse innen offentlig forvaltning, plan- og bygningsloven, og bør ha kjennskap til gjeldende avtaleverk. Regelverk for offentlige anskaffelser, kontraktsstrategier og forhandlinger vil være relevant.
 • Du bør ha erfaring med mediehåndtering.
 • Du bør ha god forretnings- og økonomisk forståelse.
 • Du bør ha god samfunnsforståelse.

Personlige egenskaper

Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen.

Vi søker deg som

 • har kapasitet og gjennomføringskraft, kan prioritere, strukturere og systematisere
 • er tydelig i dine forventninger og tilbakemeldinger, samtidig som du kan inspirere og engasjere
 • er analytisk, har evne til å se helheten, og kan tenke langsiktig og strategisk
 • har evnen til nytenking, og er nysgjerrig på nye løsninger og innovasjon
 • trives med å ha en synlig og aktiv rolle og er relasjonsskapende
 • er opptatt av å involvere og lytte til dine medarbeidere, og kan reflektere over egen lederstil
 • er ydmyk for andres faglighet, opptatt av utvikling, og god til å dele kunnskap og samarbeide med andre

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

 • En utfordrende og spennende lederstilling i en hyggelig kystby med et rikt kulturliv
 • En unik mulighet til å utvikle morgendagens by sammen med dyktige og dedikerte kolleger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Lønnsopplysninger

Lønn etter avtale. Stillingen er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene og har 10 ekstra fridager som kompensasjon for dette. Arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger for å søke.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Liv E. Simensen, tlf. 69361407 eller e-post: livsim@fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Kontaktpersoner

Atle Holten
Kommunaldirektør teknisk drift
Mobil: 908 83 301

Hvem er Fredrikstad kommune -?

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets tiende største kommune. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!