Vi søker etter dyktige energimontører!

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

Spordrift er et nyopprettet selskap og Norges største aktør innen drift og vedlikehold på jernbanen. Selskapet er landsdekkende, og består av tre regioner: Sør-vest, Øst og Nord. Spordrift kombinerer fagekspertise med lokal og regional kunnskap som gir kundene en helhetlig leveranse med god kvalitet. I region Øst trenger vi nå flere fagarbeidere innen energi som vil være med å bidra til vår suksess.  

Som energimontør skal du montere, vedlikeholde, reparere og sette elektriske anlegg i drift. Anleggene består av matestasjoner, overføringslinjer og kontaktledning for overføring av elektrisk kraft til togene. Du reiser også master, strekker ledninger og arbeider i høyden.

Stasjoneringssted i Ski. 

Arbeidsoppgaver

 • Drifts- og vedlikeholdsoppgaver
 • Beredskap og feilretting
 • Mindre fornyelses- og investeringsoppgaver
 • Forebyggende vedlikehold
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Spordrift og øvrige aktører i sektoren
 • Noe reisevirksomhet må påregnes   

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som energimontør/lavspentmontør
 • Godkjent kontaktledningskompetanse eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent
 • Godkjent som leder for elsikkerhet (LFS) og AFA, eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent
 • Kjennskap til HMS
 • Førerkort klasse B
 • Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller vil til ta kurs for å få denne godkjenningen
 • Tilfredsstillende norskspråklige kunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Grunnleggende IT-kunnskap
 • Yrkespsykologisk test vil bli gjennomført før tilsetting dersom du ikke er godkjent som HSV
 • Helseundersøkelse vil bli foretatt i forbindelse med eventuell tilsetting hvis ikke godkjent helsekontroll kan fremlegges. Du må oppfylle kravene i helsekravforskriften, hvor det stilles krav til blant annet syn, hørsel og fargesyn. 

Personlige egenskaper

 • Du har god sikkerhet og risikoforståelse 
 • Du arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Forståelse for tverrfaglighet
 • Evne til å tenke enhetlig
 • Opptatt av faglig oppdatering
 • Være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høgt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst 
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalbillett på togreiser som Vy opererer i dag

Kontaktpersoner

Jorund Elisabeth Gretland
Driftsleder
Telefonnummer: 91669187

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger