Vi søker etter deg som har god erfaring på VMware-basert infrastruktur

Senioringeniør VMware

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. april, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låna- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Stillingen passer godt for en som har noen års driftserfaring med VMware-basert infrastruktur. I denne rollen vil du bli en del av et godt infrastruktur-driftsmiljø, der VMware-produkter har sentrale funksjoner.

Din oppgave vil være å delta i utviklingen av IKT-infrastruktur og tilknyttet driftsopplegg.

Du vil også få ansvar for maskinvare og serverrom, og jobber tett sammen med andre driftsenheter som har ansvar for nettverk, tjenermaskiner, klientmaskiner og applikasjoner. Videre vil du jobbe sammen med flere på drift av virtualiserte tjenermaskiner, klientmaskiner, virtualisert lagring og nettverk innenfor rammen av VMware Cloud Foundation 4.  Jira og Confluence benyttes i drift og utvikling, og det arbeides metodisk med utgangspunkt i ITIL4 og SAFe5.  I stillingen tilbyr vi VMware sertifiseringsløp, der det passer med ansvar og oppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Installere, konfigurere og drifte virtualisert IKT-infrastruktur basert på VMware
 • Planlegge, utvikle og innføre virtualisert IKT-infrastruktur basert på VMware

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Grunnleggende kunnskap om TCP/IP-baserte datanettverk
 • Flere års erfaring med drift av VMware vSphere

Det er ønskelig med:

 • Kurs eller sertifiseringer på VMware vSPhere, vSAN, NSX-T, vRealize-suiten
 • Kjennskap til VMware Cloud Builder og SDDC Manager
 • Kjennskap til automatisert konfigurasjonshåndtering, helst SaltStack eller Ansible
 • Erfaring med drift av VMware Cloud Foundation, helst ut fra VVD
 • Erfaring med drift av vSAN, NSX-T, vRealize-suiten, TKG
 • Erfaring fra drift med scripteverktøy som PowerShell eller Python

Særskilte krav

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne til å gjennomføre, helhetsoversikt, løsningsorientering, systematisk og strukturert arbeidstilnærming, samt skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil bli vektlagt ved tilsetting

Vi tilbyr

 • Stilling: Senioringeniør (kode 1181)
 • Lønn: kr 618 600 – 708 000  (lønnstrinn 68 – 75)i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. Lønn fastsettes innenfor spennet på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring. 
 • Det trekkes 2% av lønnen til pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse
 • Arbeidssted: Oslo

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger