Vi søker etter banemontør!

Stillingsbeskrivelse

Vi står overfor en spennende fremtid der jernbanen er et tverrpolitisk satsningsområde. Vil du være med på reisen?

Ønsker du å jobbe med feilretting, drift og vedlikehold av Spordrift sine anlegg? Vi søker en effektiv og løsningsorientert banemontør. Spordrift AS er Norges største leverandør av alle tjenester knyttet til drift, vedlikehold og fornyelse av banerelatert infrastruktur. Våre medarbeidere har gjennom generasjoner tilegnet seg kompetanse der vi kombinerer fagekspertise sammen med lokal og regional kunnskap. Som en del av arbeidet med å optimalisere driften søker region Øst, avdeling Østlandet, etter en banemontør som vil være med å bidra til vår suksess.

Stillingen vil innebære tidvis hektiske dager med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for god faglig utvikling. Du vil få arbeidsoppgaver innenfor drift, vedlikehold og mindre fornyelse.

Arbeidsoppgaver

 • Feilretting, drift og vedlikehold av banestrekningen med beredskap
 • Stillingen inngår i Spordrift sin beredskapsordning
 • Mindre fornyelses- og investeringsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Spordrift og øvrige aktører i sektoren
 • Stillingen innebærer turnusarbeid og noe reisevirksomhet må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som banemontør/banereparatør, med gyldig godkjenning av spor
 • Godkjent hovedsikringsvakt (HSV), eller ønsker å ta kurs for å bli godkjent
 • Ønskelig med maskinførerbevis eller villig til å ta kurs for å bli godkjent
 • Førerkort klasse B
 • En fordel med tilleggsutdannelse som thermitsveiser, pålegg/reparasjonssveiser eller fører, eller ønsker å ta kurs
 • Opptatt av faglig oppdatering og er motivert til å ta videreutdanning i jernbanerelaterte fag
 • Relevante datakunnskaper som Banedata og MS office
 • Tilfredsstillende norskspråklige kunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Yrkespsykologisk test vil bli gjennomført før tilsetting dersom du ikke er godkjent som HSV
 • Helseundersøkelse vil bli foretatt i forbindelse med eventuell tilsetting hvis ikke godkjent helsekontroll kan fremlegges. Du må oppfylle kravene i helsekravforskriften, hvor det stilles krav til blant annet syn, hørsel og fargesyn.

Personlige egenskaper

 • Interesse og egenskaper innen fagområdet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • God sikkerhet- og risikoforståelse
 • Forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper
 • Løsningsorientert og trives med fysisk arbeid i høyt tempo
 • Trives med å jobbe selvstendig og i team
 • Være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et godt arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå og arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Spennende utfordringer og muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • For tiden personalbillett på togreiser som Vy opererer i dag

Kontaktpersoner

Odd Olav Berg Kristiansen
Driftsleder
E-postadresse: krisod@banenor.no
Telefonnummer: 95 14 04 52

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger