Vi søker etter arbeidsplanlegger for lavspenning!

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Er du den vi ser etter?

Spordrift er et nyopprettet selskap og Norges største leverandør av alle tjenester knyttet til drift, vedlikehold og fornyelse av banerelatert infrastruktur. Våre medarbeidere har gjennom generasjoner tilegnet seg kompetanse der vi kombinerer fagekspertise sammen med lokal og regional kunnskap. Spordrift tilbyr kunder en helhetlig og driftssikker leveranse av høy kvalitet. Selskapet er landsdekkende, og består av tre regioner: Sør-vest, Nord og Øst. Som en del av arbeidet med å optimalisere driften søker region Øst etter Arbeidsplanlegger for lavspenning som vil være med å bidra til vår suksess.

Som arbeidsplanlegger har du operativt ansvar for planlegging og praktisk tilrettelegging av arbeidsoperasjoner i faggruppen.

Stasjoneringssted i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Kontrollere og være fagkyndig for drift og vedlikehold
 • Vurdere og planlegge arbeidene som skal uføres i samråd med tilstandskontrollør
 • Lede arbeidslag i prosjekter
 • Bidra til HMS/SHA-rutiner, herunder Sikker jobbanalyse
 • Sørge for løpende informasjon om prosjekters utvikling til medarbeiderne, og sørge for god ressursutnyttelse
 • Planlegge og organisere arbeidet iht. arbeidsmiljøloven
 • Turnusplanlegging 
 • Bidra i faggruppens øvrige arbeid
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper og øvrige aktører i sektoren
 • Turnusarbeid og reisevirksomhet kan forekomme ved behov
 • Må være villig til å inngå i avdelingens vaktordning ved behov 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev innen elektriker gruppe L
 • Fordel med teknisk fagskoleutdanning 
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • God kunnskap om jernbanetekniske fag
 • God kjennskap til arbeidsmiljøloven 
 • Økonomiforståelse
 • Førerkort klasse B 
 • God kjennskap til bruk av data som arbeidsverktøy
 • Være motivert til å ta videreutdanning i jernbanrelaterte fag
 • Erfaring fra arbeidsledelse i anleggsvirksomhet er en fordel
 • Erfaring med fremdriftsplanlegging/ressursplanlegging
 • Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller være villig til å ta denne godkjenningen
 • Yrkespsykologisk test vil bli gjennomført før tilsetting dersom du ikke er godkjent som HSV
 • Helseundersøkelse vil bli foretatt i forbindelse med eventuell tilsetting hvis ikke godkjent helsekontroll kan fremlegges. Du må oppfylle kravene i helsekravforskriften, hvor det stilles krav til blant annet syn, hørsel og fargesyn.

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • God sikkerhet- og risikoforståelse
 • Forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper
 • Evne til å tenke helhetlig
 • Opptatt av faglig oppdatering    
 • Bidragsyter til et godt arbeidsmiljø  
 • Personlig egnethet vektlegges  

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • For tiden personalbillett på togreiser som Vy opererer i dag

Kontaktpersoner

Einar Arnesen
Driftsleder
Telefonnummer: +47 95924928

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger