Vi søker etter anleggsleder!

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

Spordrift er et nyopprettet selskap og Norges største aktør innen drift og vedlikehold på jernbanen. Selskapet er landsdekkende, og består av tre regioner: Sør-vest, Øst og Nord. Spordrift kombinerer fagekspertise med lokal og regional kunnskap som gir kundene en helhetlig leveranse med god kvalitet. Somen del av arbeidet med å optimalisere driften søker region Øst etter en anleggsleder som vil være med å bidra til vår suksess.

Som Anleggsleder er du sentral i rollen for produksjon på strekningen. Du jobbet tett påstrekningens Driftsleder og planleggere, og tar selvstendig styring i utpekteprosjekter og arbeid. For å løse tildelte oppgaver er du aktiv i å innhentekompetanse på tvers av fag, og benytte tilgjengelige ressurser i tverrfagligsamarbeid. Du er målrettet, og sørger for god gjennomføring fra planlegging,gjennomføring og evaluering av arbeid.

Stasjoneringssted på Alnabru.

Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeid/arbeidsområde på en sikker måte etter gjeldende HMS-standard
 • Sikre effektiv gjennomføring med ønsket kvalitet
 • Motivere ansatte og være en pådriver for tverrfaglig samarbeid
 • Påse at arbeidet blir uført i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk
 • Kurs- og kompetansestyring 
 • Rapportering  
 • Bistå leder med ulike driftsoppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

 • Teknisk utdanning (ingeniør, teknisk fagskole eller lignende), og/eller fagbrev innen jernbanefag
 • Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med arbeidsledelse og prosjektgjennomføring, eventuelt annen ledererfaring
 • Forretnings- og økonomiforståelse

Personlige egenskaper

 • Du er selvstendig, nøyaktig og strukturert
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du motiveres av og trives med å jobbe variert, både i team og selvstendig
 • Du er målrettet og resultatorientert
 • Være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø  
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt i vurderingen

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst 
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalbillett på togreiser som Vy opererer i dag

Kontaktpersoner

Hans Morten Graftaas
Faggruppeleder El kraft Oslo
Telefonnummer: 40601220

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger