Vi søker erfaren vegplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Norconsult har det største rådgivermiljøet innenfor vei og gate i Norge med et stort og tverrfaglig miljø som dekker hele landet, og som jobber med alt fra tidligstudier til detaljerte BIM-arbeidsgrunnlag for utførelse på anlegg. Vi har i tillegg spisskompetanse innenfor sentrale deler av faget slik som geometri, trafikksikkerhet, universell utforming, skilt og oppmerking, tekniske beskrivelser med mengdeberegninger og ulike BIM prosjekteringsverktøy.

Norconsult sitt kontor i Trondheim har over 200 medarbeidere som dekker de fleste fagområder fra arkitektur, bygg og industri til plan og samferdsel. Veg-gruppen består i dag av 12 medarbeidere som jobber fulltid med vei-, jernbane- og flyplassplanlegging. Vi arbeider tett opp imot de andre gruppene (som plan, VA og elektro) på kontoret og i selskapet for øvrig. Som ansatt i Norconsult vil du raskt inngå i et sterkt tverrfaglig team innenfor veg- og gateplanlegging, hvor kompetanse, trivsel og arbeidsglede står i fokus med spennende prosjekter både lokalt og over hele landet.

For å styrke vårt miljø ytterligere søker vi etter sivilingeniør/ingeniør med erfaring fra planlegging og prosjektering av veg- og gateanlegg.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Oppdrags- og prosjektledelse
 • Fag- og disiplinansvar i oppdrag
 • Forprosjekt, detalj- og reguleringsplaner og byggeplaner
 • Prosjektering av veg- og gateanlegg

For oss er det viktig at du:

 • Er markeds- og kundeorientert, med et godt kontaktnettverk
 • Har erfaring som vegplanlegger
 • Har erfaring fra bruk av AutoCad / NovaPoint og ulike innsynsverktøy
 • Har erfaring fra arbeid med tverrfaglige prosjekter, gjerne fra rådgivende virksomhet
 • Er kreativ og engasjert
 • Bidrar til et godt sosialt og faglig miljø
 • Har en relevant master eller bachelor utdanning
 • Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 000 medarbeidere som er stasjonert på 93 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Jimmy Løvø
Gruppeleder
Telefonnummer: 45404698

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine ca. 3500 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger