Vi søker erfaren sivilingeniør/ ingeniør vann og avløp

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Norconsult er det største rådgivermiljøet innen vann og avløp i Norge, og Region Innlandet har en ledende rolle innen faget.

Vi dekker alle fagområder som er nødvendig for utredning, planlegging og prosjektering av komplette vann- og avløpsanlegg fra idé til realisering, og har langsiktige avtaler med våre oppdragsgivere.

Norconsult Lillehammer har i dag ca. 45 motiverte og dyktige ansatte, og vår største avdeling er innen vann og avløp. Vi har attraktive kontorlokaler i Lillehammer sentrum, og kontoret er Miljøfyrtårnsertifisert. Vi har et svært inkluderende og aktivt sosialt miljø på arbeidsplassen.

Fagmiljøene er sterke og utfører mange spennende og tverrfaglige oppgaver. Vi har flere store og utfordrende oppgaver foran oss. Vi har derfor behov for å øke bemanningen og søker etter en erfaren sivilingeniør/ingeniør.

Dine arbeidsoppgaver vil spenne over alle prosjektfaser og vi har mange oppgaver innen kompliserte tverrfaglige prosjekter. Det er et økende fokus på FoU-prosjekter, prosessanlegg og overordnet planlegging. Avdelingen bidrar i felleskap til veiledning av yngre ansatte.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Utredningsoppgaver som hovedplaner og saneringsplaner
 • Planer for lokal disponering og behandling av overvann
 • Planlegging og prosjektering av ledningsanlegg for transport av vann og avløpsvann, samt rehabilitering og sanering av ledningsanlegg.
 • Prosjektering av prosessanlegg for behandling av drikkevann og rensing av avløpsvann
 • Utarbeide anbudsbeskrivelser og tekniske kravspesifikasjoner
 • Oppdrags- og prosjekteringsledelse

For oss er det viktig at du:

 • Har utdannelse på bachelor-/masternivå innen fagområdet og mer enn fem års arbeidserfaring.
 • Er engasjert for fagområdet, gjerne med spesiell interesse for fagretninger
 • Er selvstendig, kreativ og positiv person med evne til å samarbeide med andre
 • Har noe erfaring med prosjekteringsverktøy som NovaPoint VA, Revit, WaterCad mm.
 • Har god skriftlig og muntlig formuleringsevne

Hos oss får du:

 • Store faglige utfordringer med mulighet til å utvikle deg videre i spennende prosjekt
 • Tverrfaglig og sterkt fagmiljø med samarbeid innen flere ulike fagkategorier
 • Mulighet for å påvirke og delta aktivt i utviklingen av det faglige miljøet
 • Gode lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Mulighet for å hospitere hos andre kontor for faglig utvikling
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift med overskuddsdelingsordning
 • Unikt arbeidsmiljø med varierte sosiale aktiviteter

Innsendelse av søknad:

Vi behandler søknader fortløpende. Søknadsfrist er 8. januar 2020.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet. Søknaden sendes på våre nettsider.

Vi er alltid på utkikk etter dyktige medarbeidere, kontakt oss selv om vi ikke søker etter ditt fag nå.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Bjørn Arild Gravrok
Avdelingsleder Kontor
Telefonnummer: 45404903

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 3800 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger