Vi søker erfaren kalkulatør

Stillingsbeskrivelse

Vi er i sterk vekst med økt oppdragsmengde og med flere nye og utfordrende prosjekter for blant annet Nye Veier, Bane Nor og Statens Vegvesen rundt om i hele landet. For å håndtere dette og videre befeste vår posisjon i markedet som en av landets ledende og foretrukne entreprenører vil vi nå styrke vår organisasjon ytterligere.

Vi bygger fremtiden – vil du være med?

Vi søker Kalkulatør

Til vår anleggsvirksomhet søker vi etter en erfaren kalkulatør. Vi tilbyr en ansvarsfull stilling - der du vil jobbe tett opp mot vårt operative arbeid, anleggsledelsen og ledelsen i selskapet. Stillingen ønskes besatt av en selvstendig, ansvarsbevisst og handlekraftig person med sterk stå-på-vilje og høy gjennomføringsevne.

I ditt arbeid som kalkulatør hos oss står følgende arbeidsoppgaver sentralt:

 • Utarbeide beskrivelse og tilbudsforutsetninger ved totalprosjekt.
 • Prising av ferdig beskrevne grunnlag (NS- og prosesskoder).
 • Ansvar for kalkulasjon/gjennomføring av komplette anbud.
 • Utarbeide og vedlikeholde tilbudsdokumentasjon.
 • Innhente og evaluere tilbud fra leverandører og konsulenter.
 • Oppfølging av tilbud og anbud.
 • Delta i forhandlings- og kontraktsmøter. 
 • Overlevere tilbudsmateriale til prosjektleder, samt delta i planlegging og oppstartsfasen av prosjekt.
 • Etterkalkulering.

Vi ønsker søkere med:

 • Bred erfaring innen bearbeidelse og kalkulasjon av totalprosjekter.
 • God erfaring med kalkulasjon av beskrevne entrepriser (NS- og prosesskode).
 • Erfaring med bruk av elektroniske verktøy for kalkulasjon og for areal- og mengdeberegning.
 • God kjennskap til gjeldende lover, regler og standarder i bygg- og anleggsbransjen.
 • God tegnings– og tallforståelse.
 • Kunnskap om prosjektering- og prosjekteringsledelse.
 • Struktur og nøyaktighet i arbeidsutførelsen

For å trives hos oss bør du også være fremoverlent, lærevillig, positiv og engasjert. Du må ha gode relasjonsbyggende egenskaper og må kunne formulere deg godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig. Det er viktig å være endringsvillig og fleksibel, samt se løsninger fremfor utfordringer.

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling i et selskap i vekst med arbeidssted på Billingstad
 • Stor faglig utfoldelse og påvirkningsmuligheter i et uformelt og godt arbeidsmiljø 
 • Inkluderende beslutningsprosesser og korte beslutningslinjer
 • Et faglig godt miljø med uformelle og hyggelige kollegaer
 • Konkurransedyktig betingelser som inkluderer å ta del i selskapets aksjeprogram


Vi legger stor vekt på å skape et trygt og inspirerende arbeidsmiljø, hvor våre ansatte gis muligheter til personlig utvikling og karriere. Vi dyrker et fellesskap hvor stolthet er et nøkkelord. Stolthet over å være en del av Hæhre-kraften, og stolthet av å bidra til verdiskapning både for bedriften og samfunnet.

Søknadsfrist 20.09.19. For spørsmål vedrørende stillingen kontakt vår HR Sjef Martin Melander på tlf. 941 92 575. Ytterligere informasjon om Hæhre Entreprenør AS finner du på www.akh.no .

Kontaktpersoner

Martin Melander
HR Sjef
E-postadresse: martin.melander@akh.no
Mobil: 941 92 575

Hvem er Hæhre Entreprenør AS?

Hæhre Entreprenør er en av Norges største anleggsentreprenører med hovedfokus på store samferdselsprosjekter, kraftutbygging og andre større anleggsprosjekter hvor vi kan utnytte vår unike kompetanse og erfaring. Vi håndterer hele spekteret av kontraktsformer fra totalentrepriser, samspillkontrakter og konkurransepreget dialog til tradisjonelle hovedentrepriser. Ingen oppgave er for spesiell- ingen oppgave er for utfordrende!