Vi søker erfaren Hydrogeolog til hovedkontor i Sandvika

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Norconsult er ledende på hydrogeologikompetanse i Norge og har 17 hydrogeologer, derav 2 med doktorgrad. Hydrogeologene våre arbeider fast med ulike prosjekter innen bl. a. drikkevannsforsyning, forurensningstransport, urbanhydrogeologi, gruve- og vannkraftvirksomhet, samferdselsprosjekter, kulturminner (kulturlag) samt med grunnvarme.

Det største hydrogeologimiljøet tilhører Miljøavdelingen her i Sandvika, der vi er 11 hydrogeologer med ulike spesialretninger. Vi har et godt samarbeid med våre avdelinger for naturmiljø, hydrologi, geoteknikk, ingeniørgeologi, tunnelanlegg, VA, samt arealplanlegging. Vi er organisert i Miljøavdelingen med  29 medarbeidere som samarbeider tett med alle miljøfag i et landsdekkende fagnettverk, der vi utveksler faglig kunnskap, arbeidsmetoder og verktøy på tvers av kontorer innad i organisasjonen. Hydrogeologigruppen har ukentlige faglunsjer der problemstillinger, prosjekter eller nyutvikling er tatt opp og presentert. Vi utfører egne labforsøk for våre oppdragsgivere, og vi jobber med utvikling av metoder for å være i utviklingsfronten i fagbransjen. Vi jobber både i små prosjekter og i store tverrfaglige prosjekter der det er høye krav om å ligge langt framme på BIM og samtidig prosjektering. Som kompetansedelingstiltak arrangeres det blant annet fagseminarer, kurs og videokonferanser om utvalgte temaer. Vi har varierte oppgaver over et spesielt stort spektrum av markeder, og gode karrieremuligheter innen hydrogeologi.  

Vi på miljøavdelingen ved hovedkontoret i Sandvika ser at vi har behov for påfyll med en erfaren hydrogeolog med høy kompetanse på grunnvann i berg og løsmasser samt forurensningstransport. Gode kunnskaper på GIS-verktøy og AutoCad 3D og 2D teller positivt. Vi benytter siste versjon av Visual MODFLOW Flex, samt 2-D FEM SEEP/W og CTRAN/W og PHREEQC for strømning- og transportmodellering.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

Varierte og omfatte alle faser av et prosjekt, og de vil bli tilpasset din kompetanse, kombinert med dine og kontorets ønsker/behov for videre utvikling.

 • Leveranser som spenner fra innledende vurderinger til full prosjektering av tiltak innen hydrogeolgi og ytre miljø. Aktuelle fagområder er grunnvann/porevann ved byggegroper/tunnel/fjellhallanlegg/kulturlag, forurensningstransport, grunnvannsforsyning, grunnvarme og hydrogeokjemi.
 • Oppdragsledelse i mindre hydrogeologi og miljøprosjekter
 • Fagansvarlig hydrogeolog med fagleveranser i store tverrfaglige prosjekter innen markedene: samferdsel, VA og bygg og eiendom.
 • Være med å utvikle BIM-leveranser i vår avdeling
 • Samarbeid og kontakt med eksterne aktører
 • Utvikle stedsspesifikke forsøk, metodeutvikling.
 • Sporstoff-forsøk
 • Kundeoppfølging, markedsføring og salg/tilbudsarbeid

For oss er det viktig at du:

 • Har interesse for å utvikle hydrogeologiske metoder i felt og analyse
 • Har erfaring med numerisk modellering innen faget
 • Er flink til å formulere deg muntlig og skriftlig
 • Gjerne har GIS-kompetanse og kjennskap til ulike DAK-verktøy
 • Er kreativ og løsningsorientert
 • Har forretningssans og «gründerånd». God på salg.
 • Har praktisk sans
 • Er faglig ambisiøs med analytiske evner
 • Har godt humør, engasjement og gode samarbeidsevner

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad

Ta gjerne en uforpliktende kontakt med avdelingsleder Vegard Kvisle, eller faggruppeleder på hydrogeologi, Kevin Tuttle. Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 000 medarbeidere som er stasjonert på 93 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Vegard Kvisle
Avdelingsleder Hovedkontor
Telefonnummer: 45401097

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine ca. 3500 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger