Vi søker engasjert IT-leder til et spennende DevOps miljø

Seksjonsleder Utvikling og Plattform

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi utvikler og opererer datanavet i strømmarkedet med kontinuerlig prosessering av data og markedsprosesser for hele Norge. Vår visjon er å sørge for kontinuerlig utvikling av det mest innovative markedet i Europa. Vi er opptatt av kvalitet, effektivitet og langsiktighet i alt vi gjør. Vi tilstreber å anvende moderne verktøy og metodikk i vår utvikling og forvaltning og er nå i en vekstfase. Vi trenger derfor en erfaren IT leder som del av vår vekststrategi.

Er du en dyktig leder som motiveres av å utvikle medarbeiderne dine? Har du erfaring med å etablere et effektivt og godt IT-utviklingsmiljø? Da er dette stillingen for deg! 

Vi søker en seksjonsleder med høy gjennomføringsevne til avdeling Utvikling og Plattform i Elhub.

Våre felles arbeidssprinsipper er nedfelt i det vi kaller 'Elhub way of working':

Kryssfunksjonelle team med kompetanse for å levere komplett funksjonalitet i Elhub, fra krav og design til implementasjon og applikasjonsdrift.

 • God samhandling på tvers av avdelinger og faggrupper
 • Utvikler du det, så vedlikeholder du det.
 • Automatiser, automatiser, automatiser.
 • Kontinuerlig forbedring av eksisterende løsning.
 • Nye versjoner av løsningen idriftsettes hurtig for å redusere risiko ved enhver release.

Vi er motiverte, og vil ha ivrige, kloke og kompetente mennesker med oss. Vi skal bygge dette sammen – gode folk i gode team er uvurderlig for at vi skal lykkes.

Her kan du lese mer om elhub og om hvordan vi jobber.

Arbeidsoppgaver

Som seksjonsleder vil du ha ansvaret for den faglige og organisatoriske utviklingen av organisasjonen. Samt oppfølging av leveransene, sikre tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å levere. Seksjonen består av team som forvalter og videreutvikler Elhub-tjenester basert på smidige prinsipper. Du vil få ansvaret for å videreutvikle teamene innenfor egen seksjon, samt bidra til koordinering på tvers av seksjoner og team for å sikre best mulig samlet leveranse fra avdelingen. Vår teknologi-stack strekker seg fra administrative verktøy som Atlassian, utvikling via Java/Kotlin og Oracle/Hadoop til skymiljøer OCI.  
 
Stillingen rapporterer til avdelingsleder for utvikling.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå, helst innen teknologifag, eventuelt kan bred erfaring og utdanning på bachelor-nivå likestilles 
 • Erfaring med personalledelse av større team eller seksjoner 
 • Erfaring med ledelse av IT-utviklingsmiljøer og IT-produktutvikling
 • Erfaring med smidige metoder 
 • Erfaring med ressursstyring og anskaffelse av ressurser
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk 

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
  • Du motiverer, inspirerer og prioriterer
  • Du leder endringsprosesser med engasjement
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
  • Du formidler og forenkler komplekse problemstillinger og tilpasser budskapet til forskjellige mottakergrupper
  • Du jobber målrettet, teamorientert og skaper gode samarbeidsrelasjoner eksternt og internt på tvers av nivåer og funksjoner
  • Du lytter, bygger tillit og opptrer som en strategisk sparringspartner for forretningsområdene
 • Selvstendig og initiativrik 

Vi skaper kultur gjennom hvordan vi jobber sammen hver eneste dag. Vi ser etter disse egenskapene når vi ansetter:

 • Langsiktighet: Du identifiserer rotårsaker og behandler ikke kun symptomer. Ta den beste beslutningen du kan med det grunnlaget du har. Det er lov til å gjøre feil, og lære av det. Baser deg på langsiktige mål.
 • Ærlig kommunikasjon: Du lytter godt og forsøker å forstå før du svarer. Du gir ærlig, konstruktiv tilbakemelding til kolleger. Du er ikke redd for å si ifra om du ikke har forstått noe.
 • Nysgjerrighet: Du lærer kjapt og er ivrig. Du bidrar også utenfor ditt eget fagområde og du ser etter alternative perspektiver.
 • Mot: Du sier hva du mener, og tør å endre mening.
 • Fellesskap: Du deler informasjon aktivt, inspirerer og bryr deg om kollegene dine. Du er åpen for nye ideer.
 • Respekt: Du samarbeider godt med personer som har ulik bakgrunn.

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Kontor i åpent landskap i lyse og trivelige lokaler i Nydalen i Oslo
 • Sterkt fokus på egenutvikling gjennom kurs, konferanser etc.
 • Et godt fagmiljø innen IT, kraftmarkedsforståelse og prosjektmetodikk
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver og et hyggelig og uformelt miljø
 • Sentrale posisjoner i det norske kraftmarkedet, med kontaktflater mot mange aktører i bransjen

Kontaktpersoner

Jan Magne Strand
Development Department Manager
E-postadresse: jan.strand@statnett.no
Mobil: 971 16 114

Hvem er Elhub AS / Statnett SF?

Elhub AS er et heleid datterselskap av Statnett SF.

Elhub er energibransjens absolutt største IT-prosjekt, som utvikler og drifter den regulerte sentrale datahuben for målerverdier og markedsprosesser i det norske strømmarkedet.

Elhub skal bidra til effektive løsninger for informasjonsutveksling i strømmarkedet og legge til rette for effektive forretningsprosesser mellom aktørene ved å håndtere leverandørskifter, anleggsovertagelse og oppstart av kraftleveranse. Elhub skal sikre effektiv lagring og distribusjon av måledata og kundeinformasjon, samt beregne underlag for avregning og avviksunderlag.

Vår visjon er å bidra til å utvikle Europas mest effektive kraftmarked og er således en viktig brikke på veien mot et grønnere samfunn.

Les mer om Elhub AS / Statnett SF og se flere ledige stillinger