Vi søker engasjert driftssjef til Bane NOR Eiendom, stasjoner i Stor-Oslo

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi utvider vår eiendomsportefølje og har behov for å styrke bemanningen i region Stor-Oslo. Du vil være en viktig bidragsyter til vårt team som i dag består av 6 dyktige medarbeidere. Vi samarbeider tett som et team og har fokus på å gjøre hverandre gode.

Vår region har ansvar for stasjonene i Stor-Oslo. Du skal sørge for all innvendig og utvendig drift av arealene knyttet til eiendommene. Ditt bidrag er vesentlig slik at vi viser oss som en ledende drifter, forvalter og utvikler av eiendom som bidrar til høy tilfredshet hos reisende, leietakere og andre som bruker stasjonene.

Arbeidsoppgaver

 • Driftsplanlegging, tilsyn og skjøtsel som for eksempel innebærer overvåking, oppfølging og drift av bygg, tekniske anlegg og grunn på stasjoner
 • I samarbeid med vedlikeholdssjef planlegge og gjennomføre mindre vedlikeholds-prosjekter
 • Forestå Internkontroll og brannvern
 • Gjennomføre innkjøp på bl.a. drifts
 • og rammeavtaler
 • Delta på befaringer, koordinere interne og eksterne ressurser og samarbeidspartner
 • Oppfølging og lukking av avviksmeldinger og øvrige kundehenvendelser
 • Identifisere og gjennomføre tiltak som bidrar til høy kunde
 • og leietakertilfredshet
 • Benytte gjeldende vedlikeholdssystem (Lydia) og andre digitale verktøy relevant for jobben
 • I tillegg til overstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge å få gjennomført andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ingeniør/teknisk fagskole eller tilsvarende, men relevant erfaring kan kompenserer for utdanning
 • God kjennskap til drifts
 • og byggfaget
 • God kjennskap til myndighetskrav ifm. byggprosjekter, brannvern, SHA/HMS
 • Erfaring med innkjøp og anskaffelser samt kjennskap til fredning og vern
 • Førerkort klasse B
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk
 • Bane NOR samarbeider med et eksternt selskap for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen

Personlige egenskaper

 • Strukturert og nøyaktig, med høy grad av selvstendighet
 • Høy gjennomføringsevne og sulten på å oppnå resultater
 • Aktivt bidra til et godt arbeidsmiljø der vi gjør hverandre gode
 • Proaktiv og ser kundens behov
 • Meget gode kommunikasjons
 • og samarbeidsevner
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, engasjert, respektfull og nytenkende

Vi tilbyr

 • En faglig utfordrende stilling hos en viktig samfunnsaktør
 • Vi sitter i moderne lokaler nær Oslo S.
 • Du vil få personalbillett med NSBs tog
 • Gode pensjons
 • og forsikringsordninger
 • Fleksitid og overtidsbetalt

Kontaktpersoner

Jonn Eggerud
Regionleder
Telefonnummer: Tlf. 40200112

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon