Vi søker engasjert CTO til et spennende utviklingsmiljø

Chief Technical Officer

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å tilrettelegge for innovasjon og utvikling i kraftbransjen?

Vi søker etter folk som er genuint opptatt av hvordan teknologi og data kan påvirke vår felles hverdag. "Det grønne skiftet" er ikke bare en floskel, men noe konkret vi forholder oss til og jobber med hver dag. Elhub skal være en av premissgiverne for en fornyelse av kraftmarkedet og og en tilrettelegger for innovasjon. Strøm er ob lir viktig, men digitaliseringen i bransjen er fortsatt bare i startgropa. For å sette fart på utviklingen trenger vi nå hjelp av deg som har godt over middels interesse for teknologi, utvikling og håndverket som dette fører med seg.

Vi bygger opp et in-house utviklingsteam og ser etter både erfarne og nyutdannede som kan være med å bidra med ideer og å gjennomføre dem i samarbeid med våre eksisterende og erfarne team. Vi søker personer som setter pris på å være med i hele livssyklusen, fra idemyldring og problemidentifisering til gjennomføring og forvaltning. Vi er overbeviste om at vi får de beste resultatene av å la kompetente og nysgjerrige mennesker sitte sammen og ha ansvaret for en leveranse fra start til slutt.

Hvem er vi på jakt etter?

Vi ser etter deg som evner å se det store bildet, er analytisk, selvgående og handlingsorientert. Du har en inngående teknisk forståelse og evner å formidle avanserte konsepter og ideer. Du har lang fartstid med utviklingsorganisasjoner og samfunnskritiske systemer. Vi forventer at du har en god konseptuell forståelse, at det er naturlig for deg å ta ansvar og at du er opptatt av kvalitet i dine leveranser. Som person er du engasjert, god til å lytte og verdsetter andres meninger samtidig som du er god til å kommunisere retning og mål.

Ansvarsområde:

 • Videreutvikle selskapets miljø- og teknologiske strategi i tett samarbeid med fagmiljøet i Elhub og ledelsen
 • Sikre at teknologier brukes kostnadseffektivt, sikkert og effektivt
 • Lede evaluering og gi teknologiske råd til implementering av nye systemer og infrastruktur
 • Hjelpe Elhub med å opprettholde sin viktige posisjon og være teknologisk bærekraftig

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring som CTO eller lignende teller positivt, men vi ser også etter deg som er et talent som søker mer ansvar
 • Kunnskap om teknologiske trender for å bygge strategi
 • Forståelse av budsjetter og forretningsplanlegging
 • Evne til å gjennomføre teknologiske analyser og forskning
 • Evne til å kommunisere med folk og tilpasse det du sier til mottagerens referanseramme
 • Har gode ledelses- og organisatoriske evner
 • Evne til strategisk tenkning samt god problemløsningsevne

Personlige egenskaper:

 • Gode lederegenskaper:
  • Du motiverer, inspirerer og prioriterer
  • Du leder endringsprosesser med engasjement
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner:
  • Du formidler og forenkler komplekse problemstillinger og tilpasser budskapet til forskjellige mottakergrupper
  • Du jobber målrettet, teamorientert og skaper gode samarbeidsrelasjoner eksternt og internt på tvers av nivåer og funksjoner
  • Du lytter, bygger tillit og opptrer som en strategisk sparringspartner for forretningsområdene
 • Du er selvstendig og initiativrik 

Vi skaper kultur gjennom hvordan vi jobber sammen hver eneste dag. Vi ser etter disse egenskapene når vi ansetter:

 • Langsiktighet: Du identifiserer rotårsaker og behandler ikke kun symptomer. Ta den beste beslutningen du kan med det grunnlaget du har. Det er lov til å gjøre feil, og lære av det. Baser deg på langsiktige mål.
 • Ærlig kommunikasjon: Du lytter godt og forsøker å forstå før du svarer. Du gir ærlig, konstruktiv tilbakemelding til kolleger. Du er ikke redd for å si ifra om du ikke har forstått noe.
 • Nysgjerrighet: Du lærer kjapt og er ivrig. Du bidrar også utenfor ditt eget fagområde og du ser etter alternative perspektiver.
 • Mot: Du sier hva du mener, og tør å endre mening.
 • Fellesskap: Du deler informasjon aktivt, inspirerer og bryr deg om kollegene dine. Du er åpen for nye ideer.
 • Respekt: Du samarbeider godt med personer som har ulik bakgrunn.

Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Kontor i åpent landskap i lyse og trivelige lokaler i Nydalen i Oslo
 • Sterkt fokus på egenutvikling gjennom kurs, konferanser etc.
 • Et godt fagmiljø innen IT, kraftmarkedsforståelse og prosjektmetodikk
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver og et hyggelig og uformelt miljø
 • Sentrale posisjoner i det norske kraftmarkedet, med kontaktflater mot mange aktører i bransjen

Elhub har et viktig samfunnsoppdrag og det er virkelig meningsfullt å gå på jobb når du vet at du jobber i et miljø som er en katalysator for innovasjon og utvikling i kraftbransjen i Norge. Denne bransjen er i rivende utvikling og Elhub's rolle er sentral og helt avgjørende for et velfungerende kraftmarked. Som "hub" er vi sentralt plassert som et nav ansvarlig  for at rett aktør, får rett informasjon til rett tid.

Vi i Elhub utvikler og forvalter en omfattende løsning. Store mengder data skal valideres og sjekkes og tusenvis av beregninger gjøres hver dag. Løsningen stiller svært høye krav til sikkerhet og ytelse. Nå skal vi modernisere vår løsning ytterligere og trenger derfor flere engasjerte og flinke folk med oss!

Her i Elhub møter du en uhøytidelig gjeng som brenner for det vi gjør. Vi har masse kompetanse og lærer nye ting hver dag. I Elhub jobber vi etter moderne prinsipper og har en flat struktur. Vi er et ungt selskap med mye pågangsmot som er stolte over hva vi har fått til. Selv om vi er opptatt av resultater, vet vi at det er utviklingen bak resultatene som er det viktigste .Gode resultater er en konsekvens av den utviklingen vi har. Når vi sammen skaper grobunn for utvikling og samarbeid gir dette motivasjon for å prøve nye ting. Vi håper du vil se på Elhub som det stedet der du kan utvikle deg videre.

Kontaktpersoner

Jan Magne Strand
Seksjonsleder Utvikling
E-postadresse: jan.strand@statnett.no
Sigbjørn Høgne
Direktør

Hvem er Elhub AS / Statnett SF?

Elhub AS er et heleid datterselskap av Statnett SF.

Elhub er energibransjens absolutt største IT-prosjekt, som utvikler og drifter den regulerte sentrale datahuben for målerverdier og markedsprosesser i det norske strømmarkedet.

Elhub skal bidra til effektive løsninger for informasjonsutveksling i strømmarkedet og legge til rette for effektive forretningsprosesser mellom aktørene ved å håndtere leverandørskifter, anleggsovertagelse og oppstart av kraftleveranse. Elhub skal sikre effektiv lagring og distribusjon av måledata og kundeinformasjon, samt beregne underlag for avregning og avviksunderlag.

Vår visjon er å bidra til å utvikle Europas mest effektive kraftmarked og er således en viktig brikke på veien mot et grønnere samfunn.

Les mer om Elhub AS / Statnett SF og se flere ledige stillinger