Vi søker en systemutvikler

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi søker en overingeniør til vår IT-seksjon i Bergen som kan bidra til drift og utvikling av vårt LIMS-system. LIMS (Laboratory Information Management System) er vårt sentrale fagsystem for laboratorieaktiviteten og leveranse av data til forskningen. Laboratoriene er akkreditert etter kvalitetsstandarden NS-EN ISO/IEC 17025:2005, og LIMS er bygget opp for å understøtte dette.

Som vår nye kollega vil du inneha en systemadministrator-rolle i LIMS, i tett samarbeid med de andre i teamet, laboratoriene og forskere. Stillingen vil gi varierte arbeidsoppgaver der man arbeider på tvers i organisasjonen. Du må være løsningsorientert og kunne sette deg inn i brukernes behov. I tillegg bør du være en god problemløser.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og implementere systemendringer
 • Driftsoppgaver og bistand av brukerne av LIMS på laboratoriet og i forskergrupper
 • Utvikle LIMS-integrasjoner mot instrumenter og andre systemer
 • Databaseutvikling (MS SQL)
 • Gjennomføre tester og lage systemdokumentasjon
 • Delta i prosjekter på tvers i organisasjonen

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole
 • Relevant arbeidserfaring vil være en fordel og kan kompensere for utdanningskravet
 • Programmeringskompetanse og kunnskap om arkitektur og utvikling i relasjonsdatabaser, erfaring med Transact-SQL vil vektlegges
 • Erfaring med laboratoriedatabasesystemer (LIMS eller tilsvarende) og laboratorievirksomhet vil være en fordel
 • Personlige egenskaper
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt i stillingen.

Vi ser etter deg som

Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å forstå brukergruppers behov er analytisk, løsningsorientert og en god problemløser er opptatt av å forbedre prosesser og levere gode resultater evner å jobbe både strukturert og analytisk, også i hektiske situasjoner behersker norsk som arbeidsspråk, og som kan bruke engelsk både skriftlig og muntlig.

Ytterligere informasjon

Stillingen lønnes som 1087 overingeniør i samsvar med statens lønnsregulativ. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, relevante attester og vitnemål.

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er også en IA-virksomhet, og ønsker å legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere i spesielle tilfeller kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Kontaktpersoner

Mauricio Munera
E-postadresse: mauricio.munera@hi.no
Telefonnummer: 926 22 083
Torgeir Bjørkhaug
Gruppeleder
Telefonnummer: 473 15 473

Hvem er Havforskningsinstituttet?

Havforskingsinstituttet (HI) er det største marine forskingsinstituttet i Europa med vel 1000 tilsette og ei rekkje forskingsfasilitetar og laboratorium av høg internasjonal standard. Hovudaktivitetane våre er forsking, rådgjeving og overvaking. Havforskingsinstituttet eig og driv seks forskingsfartøy. Vårt hovudkontor ligg i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskingsstasjonar i Matre, Austevoll og Flødevigen. 

Frå 1. januar 2018 er HI fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking (NIFES). Det nye instituttet skal være ein leiande kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursane i de marine økosystema, og for hele kjeda frå hav til mat.