Vi søker en samfunnsøkonom med erfaring fra utrednings- og analysearbeid

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å planlegge framtidens jernbaneprosjekter?

Vi søker etter en ny hyggelig og selvstendig kollega. Du vil inngå i et team på 3 personer som jobber med å sikre gode samfunnsøkonomiske analyser for alle prosjektene i Planavdelingen.

Planavdelingen har ansvaret for å planlegge noen av jernbanens viktigste prosjekter i hele Norge. Vi er 60 medarbeidere fordelt på 3 seksjoner som har kompetanse innen forvaltning, planlegging og prosjektledelse. Våre hovedoppgaver er å sikre effektiv planproduksjon fra utredning til og med detaljplaner og å forvalte jernbanens arealinteresser i forhold til eksterne aktører.

Stillingen er plassert i seksjon for Planprosjekt Oslo og rapporterer til seksjonsleder.
Stasjoneringssted er Oslo

Arbeidsoppgaver

  • Gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser for jernbaneprosjekter i hele landet
  • Sette krav til og kvalitetssikre leveranser fra leverandører
  • Utarbeide konkurranseunderlag
  • Ansvar for å sikre at samfunnsøkonomiske forhold bli ivaretatt og ligger til grunn for vurderinger rundt valg av løsninger/ utbyggingsalternativ?
  • Bidra til å videreutvikle arbeidsmetoder og prosesser
  • Bidra i arbeid med å utarbeide andre analyser og strategier for Bane NOR

Ønskede kvalifikasjoner

  • Mastergrad innen samfunnsøkonomi/økonom/siviløkonom eller tilsvarende
  • Min 3 års erfaring med samfunnsøkonomisk analyse og/eller analyse
  • og utredningsarbeid

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsevner
  • Evne til selvstendig innsats
  • Løsningsorientert og effektiv
  • Analytisk og strukturert
  • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

  • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
  • et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
  • fleksible arbeidstidsordninger
  • p.t. fribillett på NSB sine tog

Kontaktpersoner

Tone Manum
Telefonnummer: (+47) 40760683

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon