Vi søker en ressurs som kan gå inn i vår avdeling for systemteknologi

Vedlikeholdsutvikler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Boliden Odda ønsker å produsere stadig smartere og vil styrke denne siden av bedriftens aktiviteter. Innovasjon, digitalisering og automatisering av vedlikeholdsprosesser vil være en viktig del av denne utviklingen. Gjennom økt bruk av sensorer og digitale verktøy for å overvåke utstyr og infrastruktur, er målet å ha rett ressursbruk til rett tid.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en ressurs som kan gå inn i vår avdeling for systemteknologi med følgende hovedansvarsområder:

 • Være pådriver for videreutvikling av digital plattform for moderne vedlikehold, plattform for utstyrsovervåking og analyse, resurrsstyring ( Maximo)
 • Holde seg oppdatert innen utviklingen av moderne vedlikeholsmetodikk og teknologi
 • Være ambassadør for tilstandsbasert vedlikehold lokalt, dele og drive lokal kompetanseutvikling innen faget
 • Delta som fagressurs i prosjekt

Utdanning/kvalifikasjoner

Vi søker en positiv person som er systematisk og strukturert i sitt arbeid.          

 • Bachelor/master innen relevante tekniske fag (maskin, industriell mekanikk, elkraft eller lignende)
 • Solid faglig tyngde innen matematikk og statistisk analyse 
 • Erfaring med analyseverktøy Python, Matlab
 • Engelsk og norsk må beherskes godt både muntlig og skriftlig
 • Nyskjerrig og fremoverlent
 • Engasjement for faget og teknologisk utvikling
 • Selvgående og initiativrik

Velkommen til en spennende jobb!

Vi kan tilby en interessant og spennende jobb med utfordringer, godt arbeidsmiljø og en bedriftskultur basert på et godt verdigrunnlag!

Søknad

Vi arbeider aktivt for likestilling mellom kjønnene, og ønsker både kvinnlige og mannlige søkere. Din søknad med CV sender du via annonsens søknadslink. Spørsmål angående din søknad besvares av Linda Freim Granheim, HR avdelingen linda.granheim@boliden.com tlf. 53649221.

Kontakt fra rekrutterings- og bemanningsbyrå samt mediaselgere ønskes ikke, da vi håndterer søknadsprosessen i egen regi.

Vi vil ha inn din søknad senest den  01.06.2018 

Kontaktpersoner

Bjørn Hovland Børve
Telefonnummer: (+47) 53 64 91 29

Hvem er Boliden?

Metaller finnes og benyttes overalt. Boliden utvinner mineraler og produserer metaller med høy kvalitet på en kostnadseffektiv måte. Arbeidet preges av omsorg for mennesker, miljø og samfunn. Boliden Odda har ca. 285 ansatte og produserer sink, sinklegeringer, svovelsyre og kadmium

Boliden er et metallselskap med fokus på bærekraftig utvikling. Våre røtter er nordiske, markedet globalt. Kjernekompetansen finnes innen prospektering, gruver, smelteverk og metallgjenvinning. Boliden har cirka 5500 medarbeidere og en omsetning på SEK 40 miliarder per år. Aksjene er notert på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.