Vi søker en rådgiver/seniorrådgiver til en fast stilling ved vårt hovedkontor på Østerås i Bærum

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, seksjon atomsikkerhet og forurensing har ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Her kan du være med å påvirke forvaltningen på et område som er viktig for samfunnet og du får mulighet for å utvikle en stor kontaktflate både nasjonalt og internasjonalt. 

Arbeidsoppgaver

 • påvirke og utforme forvaltning av radioaktiv forurensing og radioaktivt avfall 
 • forvaltning av petroleumsvirksomhet, prosessindustri, sykehus, forskning og nukleær virksomhet etter forurensingsloven, samt oppgaver knyttet til seksjonens øvrige arbeid på disse områdene 
 • vurdere helse- og miljømessige konsekvenser når vi utarbeider tillatelser etter forurensningsregelverket, i utredningsspørsmål og ved andre typer forvaltningsoppgaver 
 • utstrakt samarbeid med departementer, andre offentlige etater og internasjonale miljøer
 • reisevirksomhet i inn- og utland

Kvalifikasjoner

 • du må ha høyere utdanning med relevant mastergrad, cand.scient/siv.ing. innen naturvitenskap eller tilsvarende 
 • du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk 
 • det er en fordel om du har relevant erfaring fra offentlig forvaltning og gjerne kunnskap om og erfaring med forvaltning etter forurensningsloven   
 • det er også en fordel om du har arbeidet i en petroleumsvirksomhet eller drevet med forvaltning på dette feltet
 • kunnskap om forurensning knyttet til stråling, radioaktivitet og radioøkologi er også en fordel

Personlige egenskaper

 • du er grundig og selvstendig, ansvarsfull og engasjert
 • du er robust med høy arbeidskapasitet og gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling med gode utviklingsmuligheter og samarbeid med anerkjente fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt 
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer 
 • Moderne og trivelige lokaler med subsidiert kantine 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, fleksitidsordning, sommertid, trening i arbeidstiden, tjenestetelefon og fem ukers ferie 
 • Lønn etter Statens regulativ som rådgiver kr. 524200 – 565000 kr per år eller som seniorrådgiver kr. 576100 – 619300 per år. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • 6 måneders gjensidig prøvetid

Kontaktpersoner

Solveig Dysvik
E-postadresse: Solveig.dysvik@dsa.no
Telefonnummer: 67162655

Hvem er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)?

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.

Vi er fag- og forvaltningsmyndighet og arbeider for å redusere negative følger av stråling i samfunnet. Vi jobber for riktig og forsvarlig håndtering av strålekilder, medisinsk strålebruk og radioaktivt avfall og utslipp. Det er også vår oppgave å redusere folks eksponering for radon innendørs og for UV-stråling fra sol og solarium.

Vi arbeider for økt atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt og for ikke-spredning av radioaktivt materiale. Vi er ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen og for god krisehåndteringsevne.