Vi søker en prosjektleder til kommunens byggeprosjekter innen bygg og anlegg

Prosjektleder/Sivilingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Skaun er en kommune i stor vekst, og bygge- og anleggsaktiviteten i kommunen er stor. Dette gir en hektisk, men interessant og utfordrende hverdag i et godt arbeidsmiljø! Vi søker en prosjektleder til kommunens byggeprosjekter innen bygg og anlegg. Prosjektene kan omfatte alt fra rehabilitering av ventilasjonsanlegg og legging av vann- og avløpsledninger til bygging av kommunale veger, renseanlegg, omsorgsboliger, barnehager og skoler. Du vil representere Skaun kommune som byggherre og jobbe sammen med innleide konsulenter og entreprenører i tillegg til interne kolleger. Du vil delta i alle faser fra planlegging og gjennomføring til overlevering.

Dette er en fast 100% stilling. Prosjektleder rapporterer til enhetsleder ved Teknisk kontor. Det kan bli aktuelt å tillegge stillingen fagansvar for prosjektledelse. Dette vil i så fall innebære et spesielt ansvar for å følge opp de andre prosjektlederne og legge til rette for utvikling av rutiner og kompetanse.I tillegg til å administrere kommunens byggeprosjekter innen alle fag, dekker Teknisk kontor fagområdene plan- og byggesaksbehandling, kart og oppmåling, vann- og avløp, arealplanlegging, landbruk, skogbruk, brann, redning, feiing, bolig og eiendom.

 

Ønskede kvalifikasjoner for stillingen:

Du har relevant høyere utdanning på masternivå og prosjektadministrativ erfaring fra byggebransjen. Du har god økonomisk forståelse og erfaring fra offentlige anskaffelsesprosesser. Dine norskkunnskaper er gode, både skriftlig og muntlig.

Søkere med bachelorgrad vil bli vurdert hvis det kan vises til relevant erfaring.

 

Personlige egenskaper:

Du er flink til å kommunisere og samarbeide med andre og jakter på de gode løsningene. Du har godt humør og trives i et tverrfaglig miljø.

 

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger, spennende samfunnsoppgaver, faglige utfordringer og stor grad av selvstendighet. Du vil få en god pensjonsavtale (KLP) og lønn etter avtale.

For ytterligere opplysninger om stillingen kan du kontakte enhetsleder Teknisk kontor: Frøydis Aarnseth Aalbu, tlf. 976 91 398 froydis.aarnseth.aalbu@skaun.kommune.no

Kontaktpersoner

Frøydis Aarnseth
Enhetsleder Teknisk kontor
Telefonnummer: 976 91 398

Hvem er Skaun kommune?

Skaun kommune ligger sentralt i Sør-Trøndelag, ca 2,5 mil fra Trondheim. Kommunen har nå omtrent 8000 innbyggere og vokser raskt. Gode bo- og oppvekstvilkår med fokus på trygghet, trivsel og tilhørighet er viktige satsingsområder for kommunen. Kommunens slagord er Aktiv og Attraktiv.